Welzijnsmaatregelen in het nieuwe regeerakkoord

31/10/2017

In het nieuwe regeerakkoord van eind juli besteedt de federale regering onder andere aandacht aan het welzijn van werknemers op het werk. Wij zetten de belangrijkste beslissingen even voor u op een rijtje.

Een aantal maatregelen spitsen zich toe op de geestelijke gezondheid van uw werknemers, en de aanpak van burn-out.
  • De mogelijkheid om te 'deconnecteren' wordt ingevoerd, wat ervoor moet zorgen dat werknemers tijdens hun vrije tijd niet gestoord worden voor hun werk. 
  • Bedrijven met meer dan honderd werknemers zullen een burn-outcoach moeten aanstellen.
  • Bezoeken aan de psycholoog worden voortaan terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts en in geval van een opname in het globaal medisch dossier.
 
Andere maatregelen spitsen zich toe op specifieke sectoren.
  • In de bouwsector wordt de strijd tegen sociale dumping opgevoerd.
  • Het huidige verbod op uitzendarbeid in de verhuissector en de binnenscheepvaart wordt opgeheven. De uitzendkrachten zullen dezelfde (veiligheids)opleiding moeten krijgen als vaste werknemers.

De regering neemt ook verschillende maatregelen om oudere werknemers langer aan het werk te houden. Als een werknemer van 58 of 60 bijvoorbeeld overgaat van een regime van nachtarbeid naar dagarbeid of een lichtere functie krijgt, zal de overheid een deel van het loon compenseren en tussenkomen in de rsz-bijdrage. 

Provikmo helpt u graag om uw welzijnsbeleid uit te werken. Raadpleeg onze opleidingsaanbod of contacteer uw vertrouwde klantbeheerder voor informatie op maat.

Bronnen:
  • Kabinet Peeters, Akkoord zorgt voor méér jobs en méér koopkracht, persbericht van 26 juli 2017.
  • Sophie Van de Vyver, 'Het nieuwe regeerakkoord: ingezoomd op welzijn op het werk', senTRAL, 3 augustus 2017.

Sitemap