ADMB

Nieuws & persberichten

 • 27/10/2016
  Per jaar zijn er in België tien wettelijke feestdagen. Op deze dagen mogen werknemers in principe niet werken. Voor 2017 moet u als werkgever een vervangingsdag vastleggen voor nieuwjaarsdag (zondag 1 januari) en – indien er in uw onderneming niet gewerkt wordt op zaterdag - Wapenstilstand (zaterdag 11 november). U hebt hiervoor tot 15 december van dit jaar de tijd.
 • 18/10/2016
  Het liet even op zich wachten, maar op zondag 16 oktober legde premier Charles Michel zijn beleidsverklaring af. Uit deze verklaring en de persberichten die volgden, blijkt dat de regering op bepaalde vlakken – zoals bijvoorbeeld de modernisering van de arbeidstijd en het stimuleren van arbeid – enigszins afwijkt van eerdere circulerende wetsontwerpen. We zetten voor u de belangrijkste punten op een rijtje.
 • 18/10/2016
  Sinds 1 oktober 2016 moeten alle lonen op girale wijze uitbetaald worden. In cash betalen kan enkel nog in welbepaalde gevallen. Horeca Vlaanderen meldde een gebruik aan het bevoegde paritair comité. Hierdoor blijft het in de horeca mogelijk om het voltallige personeel in cash uit te betalen. Dit werd ons bevestigd door Horeca Vlaanderen.
 • 18/10/2016
  Wie tijdelijk werkloos is omwille van economische redenen, zal voortaan niet altijd van de eerste dag een uitkering kunnen genieten. De overheid verstrengde de voorwaarden voor deze vorm van werkloosheid. Sinds 1 oktober 2016 geldt een wachttijd.
 • 18/10/2016
  Sinds 11 december 2015 moeten alle bromfietsen en lichte vierwielers in België een nummerplaat hebben en ingeschreven zijn bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). Een overgangsmaatregel geeft eigenaars nog tot 11 december 2016 de tijd om dit in orde te brengen. Voor wie dit nog niet deed, begint de klok dus te tikken.
 • 18/10/2016
  Onder bepaalde voorwaarden genieten monitoren en animatoren een bijdragevrijstelling van de RSZ. Werkgevers dienen hiervoor voorafgaand een aangifte te doen bij de FOD Sociale Zekerheid. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze aangifte vervangen door een Dimona-aangifte.
 • 17/10/2016
  Tijdens de nacht van 29 op 30 oktober schakelen we over op het winteruur en draaien we alle klokken een uur terug: 3 uur wordt 2 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur extra werken. Worden ze dan ook een uur meer betaald?
 • 17/10/2016
  Een tevredenheidsenquête bij 55.000 klanten wees uit dat heel wat onder hen graag hun rekeningen elektronisch ontvangen. Goed nieuws voor deze klanten: één e-mailtje volstaat om voortaan vervaldagberichten digitaal toegestuurd te krijgen.

Volg admb op de voet

 • Initiatie Eerste Hulp - Provikmo
 • ADMB Awards 2016 - Trailer FR
 • Lauréats ADMB Awards (fr)
 • Trailer ADMB Awards (fr)

Sitemap