ADMB

Nieuws & persberichten

 • 20/02/2017
  Door een geplande technische interventie zullen de website en alle online toepassingen van Groep ADMB van woensdagavond 19 uur tot middernacht niet toegankelijk zijn. Gelieve hiermee rekening te houden.
 • 20/02/2017
  Stelt u als werkgever minstens 50 werknemers tewerk? Dan bent u wettelijk verplicht om tweejaarlijks een analyseverslag van uw verloningsbeleid op te maken. De bedoeling is onder meer om na te gaan of de loon- en arbeidsvoorwaarden in uw onderneming geen kloof slaan tussen mannen en vrouwen.
 • 20/02/2017
  Sinds 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’ opstellen. Het doel van dit plan is om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of te verhogen.
 • 20/02/2017
  De nieuwe regels rond re-integratie moeten langdurig zieke werknemers ondersteunen om terug aan het werk te gaan. Werkgevers of zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan re-integratie, riskeren binnenkort een boete.
 • 20/02/2017
  Jaarlijks bezorgt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) het overzicht van de tewerkstellingsmaatregelen aan elke werkgever. Ook dit jaar wordt het document rond deze tijd opnieuw verstuurd.  Het overzicht neemt voor de werkgever heel wat werklast weg bij het voorbereiden van het sociaal overleg in de onderneming.
 • 15/02/2017
  Reisbijstandsverzekeringen bestaan in alle mogelijke kleuren en maten. Particulieren krijgen ze soms zelfs gratis wanneer ze zich aansluiten bij een ziekenfonds. Maar opgelet: vaak zijn deze polissen erg beperkt. ADMB Verzekeringen biedt u een oplossing op maat.
 • 06/02/2017
  Sinds 30 december 2016 geldt in België de nieuwe wet ‘detachering van werknemers’. Buitenlandse werkgevers die hun werknemers naar België detacheren, moeten onder meer verplicht een verbindingspersoon aanduiden.
 • 06/02/2017
  Het Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk, dat belangrijke hervormingen voorziet in het arbeidsrecht, wordt nog steeds besproken in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Normaal gezien moest het ontwerp al in werking treden op 1 februari 2017 maar voorlopig is dat nog niet het geval. Na de bespreking moet het parlement de wet nog stemmen en daarna volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Volg admb op de voet

 • Vigez 10.000-stappenclash tussen bedrijven!
 • ADMB Awards 2016 - The Aftermovie
 • Initiatie Eerste Hulp - Provikmo
 • ADMB Awards 2016 - Trailer FR

Sitemap