ADMB

Nieuws & persberichten

 • 06/01/2017
  Vanaf 9 januari 2017 treedt een nieuw wettelijk kader voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers in werking. Daarnaast dienen werkgevers die een arbeidsovereenkomst willen beëindigen op basis van definitieve arbeidsongeschiktheid voortaan een nieuwe procedure te volgen.
 • 13/01/2017
  De loonmarge voor 2017 en 2018 zal maximaal 1,1% bedragen. Dat kwamen de sociale partners overeen in een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). De regering moet dit akkoord wel nog bevestigen net als de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Pas na die goedkeuringen starten de overlegrondes in de verschillende sectoren. Hieronder drie belangrijke vragen rond het nieuwe ontwerpakkoord.
 • 12/01/2017
  Bestuurders krijgen een jaar langer de tijd om zich in regel te stellen met de inschrijving van hun bromfiets. Normaal gezien moesten al die voertuigen ondertussen een nummerplaat dragen, maar de deadline is verschoven naar 10 december 2017.
 • 09/01/2017
  De overheid wil sociale fraude in de schoonmaaksector harder bestrijden. Daarom voeren de sociale inspectiediensten op vrijdag 20 januari opnieuw een ‘nationale flitscontrole’ uit. De wetgever pakt ook schijnzelfstandigheid in de sector aan door de RSZ-wet uit te breiden.
 • 09/01/2017
  De overheid indexeert jaarlijks de grensbedragen voor loonoverdracht en loonbeslag. Bij loonbeslag of loonoverdracht moet een werkgever een deel van het loon van een medewerker doorstorten naar een schuldeiser van deze laatste. Zo levert de werkgever zijn bijdrage in de strijd tegen overmatige schuldenlast. Door de indexsprong van vorig jaar liggen de grensbedragen in 2017 iets hoger.
 • 05/01/2017
  Belgische bedrijven die werknemers detacheren naar Nederland moeten rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen. Enerzijds is er de ‘harde kern’ van Nederlandse arbeidsvoorwaarden, maar anderzijds bestaan er ook administratieve verplichtingen. Wie de voorschriften niet respecteert, riskeert zware boetes die kunnen oplopen tot € 20.250.
 • 23/12/2016
  De loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) worden al enkele jaren verstrengd. Ook in 2017 gaat de overheid verder op het pad dat het in 2012 insloeg.
 • 22/12/2016
  Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2017 bedraagt 1,13% en ondervindt daarmee nog altijd de gevolgen van de indexsprong.

Volg admb op de voet

 • ADMB Awards 2016 - The Aftermovie
 • Initiatie Eerste Hulp - Provikmo
 • ADMB Awards 2016 - Trailer FR
 • Lauréats ADMB Awards (fr)

Sitemap