ADMB

Nieuws & persberichten

 • 12/07/2016
  De ministerraad van 30 juni keurde een ontwerp van amendement goed dat een impact zal hebben op de verloning van flexijobbers in de horeca. Voor bezoldigingen vanaf 1 oktober 2016 zijn enkel nog het flexiloon en het flexivakantiegeld vrijgesteld van belastingen.
 • 08/07/2016
  De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat werkgevers vanaf 1 juli 2016 meer vrijheid geeft bij het inzetten van studenten. Voorheen moest een student verplicht eerst vijftig dagen studentenarbeid met solidariteitsbijdrage opsouperen. Deze verplichting valt nu weg, waardoor studenten voortaan flexibeler ingezet kunnen worden.
 • 08/07/2016
  Werkgevers die een persoon met een arbeidshandicap aanwerven, kunnen van de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in de loonkost krijgen. Deze Vlaamse ondersteuningspremie – ook wel VOP-premie genoemd – diende tot voor kort bij de VDAB aangevraagd te worden. Voor aanwervingen vanaf 1 juli 2016 moeten werkgevers hiervoor bij het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Gemeenschap zijn.
 • 08/07/2016
  Eind mei besliste de RSZ alle debetberichten naar aanleiding van onvoldoende opleidingsinspanningen voor de refertejaren 2008, 2009 en 2010 te annuleren. In het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016 werd deze maatregel uitgebreid tot de debetberichten met betrekking tot 2011. Werkgevers uit de betrokken sectoren zullen hun bijdragen teruggestort krijgen.
 • 08/07/2016
  Verschillende werkgevers die samen een medewerker willen aanwerven, kunnen hiertoe een ‘werkgeversgroepering’ vormen. Dit systeem werd als tijdelijke maatregel ingevoerd, waarbij de uiterste datum voor aanvragen aanvankelijk op 30 juni 2015 lag. Ondertussen werd de einddatum twee keer opgeschoven. Werkgevers die een werkgeversgroepering willen vormen, kunnen hiervoor nog tot en met 30 juni 2017 een aanvraag indienen.  
 • 29/06/2016
  Voor de tweede keer op rij daalt het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding. Vanaf 1 juli 2016 bedraagt het bedrag € 0,3363 per kilometer (vorig bedrag: € 0,3412 – geldig van 1/7/15 – 30/6/16). U betaalt deze kilometervergoeding wanneer uw medewerkers hun eigen wagen gebruiken voor het werk.
 • 28/06/2016
  Klanten en partners van ADMB Sociaal Bureau hebben voortaan de mogelijkheid om boekingsdocumenten op een geautomatiseerde manier te verwerken. Groep ADMB sloot hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af met CodaBox, het bedrijf dat onder meer marktleider is in de verwerking van CODA-bestanden.
 • 27/06/2016
  Detacheren naar Frankrijk is niet meer zo evident. Op 1 juli 2016 treedt voor de transportsector een belangrijke wetswijziging in werking, terwijl voor alle sectoren sinds 1 april 2015 al bijkomende formaliteiten van kracht zijn. Dit alles kadert in de strijd tegen fraude en het faciliteren van controles. Cruciaal in het verhaal is het feit dat voortaan een vertegenwoordiger moet ingeschakeld worden, die in Frankrijk gevestigd is.

Volg admb op de voet

 • ADMB Awards 2016 - Trailer FR
 • Lauréats ADMB Awards (fr)
 • Trailer ADMB Awards (fr)
 • Trailer ADMB Awards 2016 (nl)

Sitemap