ADMB

Nieuws & persberichten

 • 24/05/2017
  Wanneer u als werkgever gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt, dan zal u voor juni 2017 een aanvraag ontvangen om de federale mobiliteitsenquête in te vullen. Als u bovendien een vestigingseenheid hebt waar u gemiddeld minstens 30 werknemers tewerkstelt, moet u een bijkomende enquête invullen voor deze vestigingseenheid.
 • 24/05/2017
  Het recht op tijdskrediet is sinds 1 april grondig gewijzigd. Het was echter nog even wachten op het uitvoeringsbesluit dat uitkeringen verbindt aan dat gewijzigde tijdskrediet. De nodige koninklijke besluiten zijn intussen gesloten en treden in werking op 1 juni 2017. Ze zijn van toepassing op de (verlengings-) aanvragen die de werknemer na 31 mei 2017 aan de werkgever richt.
 • 23/05/2017
  Elk jaar legt de FOD Financiën de percentages vast van de voorziening vakantiegeld die toegelaten wordt als bedrijfskost in de balansen op 31 december. De fiscale circulaire voor de provisies die in 2016  geboekt zijn voor de uitbetaling van het vakantiegeld in 2017 werd gepubliceerd op 27 april 2017. Dit jaar is het percentage voor de bedienden gewijzigd ten opzichte van de voorbije jaren.
 • 23/05/2017
  Op 1 juni 2017 vindt in Brussel een betoging plaats van de non-profit sector. Deze actie is gedekt door een stakingsaanzegging. De vakbonden hopen op deze manier druk te zetten om tot een gunstig sociaal akkoord te komen.
 • 18/05/2017
  In mei 2017 zal de spilindex overschreden worden. Hierdoor moet de overheid vanaf juni van dit jaar hogere sociale uitkeringen betalen. De Vlaamse Gemeenschap heeft echter besloten om deze spilindex niet te verrekenen op de gezinsbijslagen zoals de kinderbijslag en het kraamgeld.
 • 15/05/2017
  De federale regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat ervoor zorgt dat ook snelle elektrische fietsen – zogenaamde speed pedelecs – recht geven op een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer. De nieuwe regeling treedt vanaf dit jaar in werking. 
 • 15/05/2017
  De bouwsector kampt momenteel met een schaarste aan isolatiemateriaal op basis van polyurethaan en polyisocyanuraat. Hierdoor zijn heel wat medewerkers economisch werkloos. De federale regering bekijkt wat ze kunnen ondernemen.
 • 15/05/2017
  In het kader van het actieplan ‘Strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping’ worden in fraudegevoelige sectoren jaarlijks meerdere flitscontroles georganiseerd. Na de schoonmaaksector in januari en de elektrotechnische sector in maart, is het op dinsdag 30 mei 2017 de beurt aan de bouwsector én in de grootsteden aan de horecasector.

Volg admb op de voet

 • ADMB Awards - Qu’a signifié l’award pour quelques-uns des lauréats précédents ?
 • ADMB Awards 2017 - wat betekent het om een ADMB Award te winnen?
 • ADMB Awards 2017 - participez avant le 10 septembre 2017 et gagnez
 • ADMB Awards 2017: inschrijven voor 10 september via admb-awards.be

Sitemap