ADMB

Nieuws & persberichten
 • 16/04/2018
  De steun voor tewerkstelling is al ruime tijd een gewestelijke bevoegdheid. Het Brusselse hoofdstedelijk Gewest heeft op 1 oktober 2017 een aantal maatregelen herzien en zet die hervorming verder, door te focussen op de doelgroepvermindering ‘oudere werknemers’. Vanaf 1 juli 2018 moeten werknemers ouder zijn dan voordien om de steun te genieten én zal er enkel een eenmalig verminderingsforfait toegepast worden.
 • 16/04/2018
  De werknemer die zelf zijn ontslag geeft, kan in bepaalde omstandigheden toch een werkloosheidsuitkering genieten.
 • 16/04/2018
  Het paasakkoord van de federale regering bevat een akkoord over het voorontwerp die de zware beroepen in de openbare sector regelt. Daarin staan de criteria waaraan zware beroepen moeten voldoen.
 • 11/04/2018
  Wie momenteel buitenlandse werknemers tewerkstelt, weet het: met alles in regel zijn, is geen sinecure. Het feit dat de Zesde Staatshervorming heel wat bevoegdheden op dit punt overhevelde naar de Gewesten, zal het op termijn zeker niet eenvoudiger maken. Gelukkig zorgt Europa voor wat goed nieuws. Ook België is immers verplicht om een gecombineerde vergunning te voorzien.
 • 11/04/2018
  Veel werkgevers zien outplacementbegeleiding vaak als ‘een verplicht nummer’ of als een ‘noodzakelijk kwaad’. Nochtans is een professionele outplacementbegeleiding veel meer dan dat en maakt het intussen deel uit van een waardengedreven HR-beleid.
 • 11/04/2018
  Op 16 maart keurde de Ministerraad de grote principes van een nagelnieuwe regelgeving rond het mobiliteitsbudget goed. Hierdoor kunnen werknemers met een bedrijfswagen op termijn hun wagen voordelig omruilen voor een mobiliteitsbudget.
 • 09/04/2018
  De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) organiseert ieder jaar op 28 april de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (Safeday). 
 • 09/04/2018
  De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD WASO) organiseert in 2018 een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten.

Volg admb op de voet

 • Hoe bereidt u uw HR-beleid voor op GDPR?
 • Go Team Belgium!
 • ADMD - Webinaire Flexi-job - Teaser
 • Webinar Flexijob NL - Teaser
Sitemap