ADMB

Nieuws & persberichten
 • 12/12/2017
  Via educatief verlof kunnen werknemers, als ze aan de voorwaarden voldoen, bepaalde opleidingen volgen met behoud van hun normale loon. De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2016-2017 moeten ten laatste op 31 december 17 ingediend zijn.
 • 12/12/2017
  Op vrijdagmiddag 12 januari 2018 zijn alle kantoren van Groep ADMB gesloten vanaf 12 uur. Ook telefonisch zijn onze medewerkers die middag niet bereikbaar. Onze online toepassingen blijven wel de hele dag beschikbaar.
 • 12/12/2017
  Vanaf 1 januari 2018 gelden aangepaste loonplafonds. De jaarbezoldigingen verhogen respectievelijk van € 33.472 en € 66.944 naar € 34.180 en € 68.361. Deze bedragen spelen een rol als u bepaalde clausules opnam in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers.
 • 11/12/2017
  Sinds 1 januari 2017 moeten werkgevers jaarlijks gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalente werknemer voorzien. Dit kan via een sectorale cao of via een individuele opleidingsrekening. De Relancewet geeft de sectoren nu uiterlijk tot 31 december 2017 de tijd om hiervoor het nodige te doen.
 • 11/12/2017
  In de bouwsector is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. Daarom is het belangrijk om te weten hoe het doorsnee profiel eruitziet van de niet-werkende werkzoekende. En als ervaren personeel niet te vinden is, op welke competenties focust u zich dan het best?
 • 11/12/2017
  De federale regering nam op 15 oktober 2017 een Koninklijk Besluit dat een einde maakt aan de onderwerping aan de sociale zekerheid van stagiairs met een beperking, onder wie AVIQ-stagiairs onder Beroepsaanpassingscontract (BAC). Het KB verscheen op 19 oktober 2017 in het Staatsblad maar treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2017.
 • 08/12/2017
  Persbericht
  Bij bijna 9 op 10 werkgevers gaat de jaarwisseling gepaard met een nieuwjaarsfeest. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstengroep ADMB bij klanten. “In tijden van telewerk blijft contact tussen collega’s ontzettend belangrijk. Ook om medewerkers te motiveren en te behouden, spelen personeelsevenementen hun rol,” vertelt woordvoerder Martijn Vanhinsberg.
 • 28/11/2017
  Vanaf oktober is een nieuwe landenlijst met de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van kracht. Het viel op dat de bedragen voor sommige bestemmingen sterk gedaald waren en een aantal bestemmingen stonden niet meer op de lijst. Omdat de lijst veel problemen gaf, geldt er vanaf 22 november2017 een nieuwe lijst.

Volg admb op de voet

 • Webinar - Why and How to Migrate from Oracle Reports to JasperReports
 • Groupe ADMB - Bonus salarial
 • Webinar Groep ADMB - alternerend leren
 • Groep ADMB - My e-ok
Sitemap