ADMB

Nieuws & persberichten

 • 03/05/2016
  Op 15 april 2016 zijn de nieuwe landentabellen verschenen met de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen. Deze tabellen zijn geldig vanaf 1/4/2016. De bedragen blijven onveranderd ten opzichte van de vorige periode (1/4/2015 – 31/3/2016).    
 • 02/05/2016
  Laat een werkgever na de uurroosters van deeltijdse werknemers openbaar te maken, dan geldt voor hen het vermoeden van voltijdse tewerkstelling. Een deeltijdse werknemer kan dit vermoeden echter niet inroepen om een voltijds loon te eisen. Na eerdere negatieve uitspraken, laat een nieuw arrest van het Hof van Cassatie van 29 februari 2016 hier geen twijfel meer over bestaan.
 • 02/05/2016
  Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van een van zijn kinderen. Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop in uw firma niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag opnemen op de voorgaande of de volgende gewone werkdag. Hieraan zijn echter enkele voorwaarden verbonden.
 • 22/03/2016
  Van 1 maart tot 15 juli 2016 vinden in Brugge ingrijpende wegenwerken plaats. De ADMB- en Provikmo-kantoren in de Jan Breydellaan, Dirk Martensstraat en Sint-Clarastraat blijven bereikbaar, maar u houdt best rekening met mogelijke verkeershinder.

Volg admb op de voet

Sitemap