ADMB

Nieuws & persberichten

 • 14/11/2017
  Na lang onderhandelen sloten de sociale partners uit de gezondheidssector en de kabinetten van ministers Peeters en De Block op 25 oktober een nieuw meerjarenakkoord voor de federale gezondheidssector. In die overeenkomst zijn heel wat nieuwe maatregelen opgenomen.
 • 14/11/2017
  Vanaf november zijn de gezinsleden van een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat niet langer verplicht om een arbeidskaart te hebben om aan de slag te gaan in ons land. Tenminste, als de buitenlandse onderdaan zelf vrijgesteld is van die verplichting.
 • 14/11/2017
  Heel wat werkgevers stellen kosteloos een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Als deze apparaten ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden, ontstaat er een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Vanaf 1 januari 2018 wordt de regelgeving rond dit voordeel vernieuwd.
 • 06/11/2017
  De kerstvakantie staat voor de deur. Om piekmomenten tijdens de eindejaarsdrukte op te vangen, kan u als werkgever een beroep doen op jobstudenten!
 • 30/10/2017
  Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 1 januari 2018 tot € 1.000 onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk komt hiervoor in aanmerking. De nieuwe maatregel zorgt voor extra ondersteuning van het verenigingsleven en geeft ruimte om meer mensen te belonen.
 • 30/10/2017
  In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zij nemen ten laatste op 1 januari 2020 het beheer van de kinderbijslag in handen. Om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden hebben de deelentiteiten in een samenwerkingsakkoord beslist om de bevoegheden van de kinderbijslagfondsen op 1 januari  2018 te bevriezen.
 • 30/10/2017
  De innovatiepremie biedt werkgevers de mogelijkheid om een volledig vrijgestelde premie aan creatieve werknemers toe te kennen. De wetgever riep deze toeslag in 2006 in het leven voor 1 jaar maar besliste om de premie daarna telkens met 2 jaar te verlengen. Op 16 oktober 2017 verscheen de verlenging ook in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen werkgevers de innovaties van werknemers ook in 2017 en 2018 opnieuw belonen.
 • 20/10/2017
  Iedereen weet, of denkt te weten, wat een burn-out is en kent wel iemand die er mee kampt. Over het minder gekende broertje, de bore-out, wordt weinig gesproken. De resultaten zijn nochtans dezelfde: gezondheidsproblemen en een daling van het werkplezier voor de werknemer, ziekteverzuim en efficiëntieverlies voor de organisatie.

Volg admb op de voet

 • Webinar Groep ADMB - alternerend leren
 • Groep ADMB - My e-ok
 • ADMB Online - vérifier les coûts salariaux budgétisés d'un collaborateur
 • ADMB Online - travailler à temps partiel (modifier cette situation dans la budgétisation)

Sitemap