ADMB

Nieuws & persberichten
 • 01/06/2018
  Persbericht
  HR-partner ADMB en zijn externe preventiedienst Provikmo smelten binnenkort samen met Zenito, gespecialiseerd in opstart en sociale bescherming voor zelfstandige ondernemers. Samen worden de drie partners één groep met een nieuwe naam: Liantis.
 • 20/08/2018
  Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. Belangrijk is dat dit pas ingaat voor het schooljaar 2019-2020. Voor de opleidingen die in september 2018 starten, verandert er dus niets.
 • 10/07/2018
  Met een nieuw koninklijk besluit werkt de wetgever een ongelijkheid weg tussen bedienden en arbeiders rond progressieve tewerkstelling. Vanaf nu is het ook voor bedienden mogelijk om zogenaamde ‘daggedeelten arbeidsonderbreking’ in rekening te brengen voor het recht op vakantie en het vakantiegeld.
 • 10/07/2018
  De wetgever zet volop in op de preventie van burn-out. Daarom organiseren verschillende organisaties pilootprojecten die de problematiek kunnen aanpakken. Zo lanceerde na Fedris ook Möbius onlangs een oproep om kandidaten te werven voor hun pilootproject. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste initiatieven en uw mogelijkheden als werkgever.
 • 09/07/2018
  Door de omzetting van een Europese richtlijn in een nationaal wetsontwerp, komen er vanaf 1 januari 2019 veranderingen rond enkele bepalingen voor het aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers. Het Europees Parlement wil zo de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uitbreiden.
 • 06/07/2018
  De Kamer keurde op woensdag 4 juli enkele wetsvoorstellen goed die al een hele tijd geblokkeerd stonden. Ze zorgen allemaal voor meer flexibiliteit én hebben onder meer betrekking op zondagsarbeid en ouderschapsverlof. Ondanks de goedkeuring treden de wijzigingen pas na de zomer in werking.
 • 06/07/2018
  Wanneer u een oudere werknemer in het Vlaams Gewest aanwerft, mag u zeker niet vergeten na te gaan of uw kandidaat ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Als dat het geval is, kan u immers genieten van een hogere vermindering tijdens de eerste twee jaren van tewerkstelling.
 • 06/07/2018
  Recent verscheen er een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad rond de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken. Hierdoor is het mogelijk om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast stijgt ook de vakbondspremie.

Volg admb op de voet

 • Question CM n° 3
 • Question CM n° 2
 • Question CM n° 1
 • Question CM n° 5
Sitemap