ADMB

Nieuws & persberichten

 • 08/02/2016
  De huidige arbeidsongevallenwet dateert van 10 april 1971. Na enkele eerdere aanpassingen, voerde de wetgever eind 2015 opnieuw twee belangrijke wijzigingen door. De bijdrage arbeidsongevallen aan het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden (FMV) werd onder handen genomen en de selectiecriteria voor ‘onevenredig verzwaarde risico’s’ werd aangepast.
 • 08/02/2016
  Of de tariefstijging bij het openbaar vervoer gevolgen heeft voor een werkgever, hangt af van de sector waaronder deze werkgever valt.
 • 08/02/2016
  Vanaf oktober 2016 zijn werkgevers verplicht lonen giraal uit te betalen. Van hand tot hand kan dan enkel nog indien dit zo voorzien is in een sectorale cao of indien dit voortvloeit uit een impliciet akkoord of gebruik in de sector. Via koninklijk besluit is nu bepaald hoe een akkoord of gebruik in de sector vastgesteld en bekendgemaakt kan worden.
 • 08/02/2016
  De Wet van 18 december 2015 tot omzetting van de Richtlijn 2013/34/EU (boekhoudrichtlijn) bracht nieuwe definities van kleine en microvennootschappen met zich mee. Vanaf 1 januari 2016 kan deze nieuwe invulling een invloed hebben op bepaalde fiscale voordelen, waaronder de verhoogde IPA-korting en de steunmaatregel voor startende ondernemingen.
 • 08/02/2016
  Eind 2015 nam de federale regering maatregelen om de loonlast in de profitsector te verlagen. In de ministerraad van 29 januari 2016 is een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat nu ook de krijtlijnen voor de lastenverlaging in de socialprofitsector vastlegt.
 • 08/02/2016
  Krijgt uw onderneming het extra druk in de vakantieperiodes? Of hebt u met een traditionele piekperiode te maken? ADMB komt u graag te hulp en zoekt voor u de geknipte gelegenheidswerknemer (u beter gekend als ‘seizoenarbeider’).
 • 05/02/2016
  E-commercebedrijven uit de handels- en distributiesector krijgen eindelijk een juridische grondslag om ook ’s nachts te kunnen werken. Eind december sloten de betrokken sociale partners een kaderakkoord af dat als basis moest dienen voor de nodige sectorale cao’s. Sindsdien lieten de handels- en distributiesectoren geen gras groeien over de vertaling naar sectoraal niveau.
 • 26/01/2016
  Werkgevers die voor een werknemer van de ACTIVA-maatregelen gebruik willen maken, moesten hiervoor tot voor kort – een werkkaart aanvragen bij de RVA. Op 1 januari van dit jaar nam de FOREM deze bevoegdheid over voor werknemers woonachtig in het Waalse Gewest. Voor de overige gewesten blijft alles voorlopig bij het oude.

Volg admb op de voet

 • Licht! Camera loopt! Opnames met Wim Boussier en @G4S voor @KanaalZ. Binnenkort on air! https://t.co/vJIPZCzxNF
 • .@LeForem neemt aanvraagprocedure #activa tewerkstellingssteun in Wallonië over van RVA. Meer info op https://t.co/uoCyAM9OyC
 • RT @Bouwunie: Wie wint vanavond dit felbegeerde beeldje? De Gouden Baksteen? Wie had een positieve impact op de bouwsector? https://t.co/0W…

Sitemap