ADMB

Nieuws & persberichten
 • 16/01/2018
  Door een geplande technische interventie zullen de website en alle online toepassingen van Groep ADMB en Zenito van vrijdag 19 januari om 18 uur tot zaterdagmorgen 8 uur niet toegankelijk zijn. Gelieve hiermee rekening te houden.
 • 15/01/2018
  Persbericht
  HR-dienstengroep ADMB en FEBED, de federatie van Belgische drankenhandelaars, hebben begin januari 2018 een partnerschap gesloten. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen beide partijen drankenhandelaars in ons land nog beter ondersteunen op alle vlakken van hun HR-beleid.
 • 08/01/2018
  Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index, stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2018 bedraagt 1,83%.
 • 08/01/2018
  Naar jaarlijkse gewoonte past de wetgever de bedragen die niet voor beslag of overdracht gelden aan, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
 • 08/01/2018
  In het Belgisch Staatsblad van 29 december zijn, op het nippertje, een aantal wetten verschenen met bepalingen die in werking treden op 1 januari 2018.
 • 08/01/2018
  Nieuwe media zorgen voor heel wat veranderingen in het bedrijfs- en de recruitmentwereld. Zo maakt videosolliciteren een stevige opmars dankzij kanalen als Skype, Whatsapp en Facetime. Toch is de nieuwe technologie nog niet overal ingeburgerd. Waarom zou u dit als werkgever overwegen?
 • 28/11/2017
  Vanaf oktober is een nieuwe landenlijst met de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van kracht. Het viel op dat de bedragen voor sommige bestemmingen sterk gedaald waren en een aantal bestemmingen stonden niet meer op de lijst. Omdat de lijst veel problemen gaf, geldt er vanaf 22 november2017 een nieuwe lijst.
 • 27/11/2017
  De wetgever wil werkgevers die bepaalde deeltijdse werknemers tewerkstellen, aanzetten om deze collega’s meer werk aan te bieden als dat mogelijk is in hun organisatie. Wie dat niet doet, moet binnenkort een responsabiliseringsbijdrage betalen.

Volg admb op de voet

 • schildersfull
 • schilder03
 • schilder02
 • Schilder01
Sitemap