ADMB

Nieuws & persberichten
 • 15/05/2018
  Emotionele intelligentie is de mate waarin iemand adequaat omgaat met eigen emoties en die van anderen. Hoewel werknemers vaak de neiging hebben om hun emoties keurig op te bergen op de werkvloer, is het toch beter om voldoende aandacht te hebben voor uw eigen gevoelens en die van uw collega’s.
 • 14/05/2018
  In heel wat ondernemingen hangen bewakingscamera’s om de veiligheid te verhogen. Met de komst van de GDPR, de Europese regelgeving die vanaf 25 mei 2018 de spelregels vastlegt rond het gebruik van persoonsgegevens, veranderen enkele belangrijke regels rond camera’s op de werkvloer. Ook de camerawet ondergaat belangrijke veranderingen.
 • 14/05/2018
  De zomermaanden komen stilaan dichterbij. Uw werknemers maken vakantieplannen en willen weten op hoeveel vakantie ze dit jaar recht hebben. Als werkgever dient u bovendien binnenkort het vakantiegeld te berekenen. Hoog tijd voor een opfrissing van de voornaamste principes van de vakantiereglementering. 
 • 14/05/2018
  Recent heeft de ministerraad het ontwerp-KB voor de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken goedgekeurd. In de toekomst zal het dus wellicht mogelijk zijn om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast zal ook de vakbondspremie stijgen.
 • 14/05/2018
  De ministerraad keurde op 18 mei een voorontwerp goed over sancties die een werkgever en/of een werknemer kunnen oplopen wanneer zij niet te goeder trouw meewerken aan het re-integratietraject. Nu is het nog wachten op het advies van de Raad van State en de verdere afhandeling in het parlement vooraleer het voorontwerp effectief omgezet wordt in een wet.
 • 14/05/2018
  In de strijd tegen burn-out lanceert Fedris een pilootproject om werknemers die (dreigen te) kampen met een burn-out, een begeleidingstraject te laten volgen. Een koninklijk besluit dat op 7 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad verscheen, maakt dit mogelijk vanaf 1 november 2018.

Volg admb op de voet

 • Question CM n° 3
 • Question CM n° 2
 • Question CM n° 1
 • Question CM n° 5
Sitemap