ADMB

Nieuws & persberichten

 • 05/05/2015
  Op donderdag 14 en vrijdag 15 mei zijn alle kantoren van Groep ADMB gesloten wegens O.L.H. Hemelvaart. Vanaf maandag 18 mei kan u onze medewerkers opnieuw bereiken. Dank voor uw begrip.
 • 05/05/2015
  Sinds begin dit jaar zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) gewijzigd. Voor sommige categorieën was het wel nog nodig dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) een cao zou sluiten. Die NAR-cao’s zijn nu gepubliceerd.
 • 05/05/2015
  Amper een maand na het verschijnen van de corrigerende en aanvullende wetgeving, maakt de regering de zones bekend die in aanmerking komen voor de vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing.
 • 05/05/2015
  Werken in de bouwsector gebeurt doorgaans in een vijfdagenweek. Tijdens het weekend worden de bouwwerkzaamheden opgeschort. Toch zijn er een aantal mogelijkheden om ook op zaterdag te werken. Eén van die mogelijkheden werd op 27 april uitgebreid op vraag van de sociale partners.
 • 05/05/2015
  De (regerings-)maatregelen betreffende de lonen beginnen concrete vormen aan te nemen. De parlementaire weg van de indexsprong is voltooid en wat de afspraken betreft over de loonmatiging nadert de wetgevende procedure ook het eindpunt. Wat betekent dit nu voor u?
 • 05/05/2015
  Het aantrekken van jong talent blijkt op de dag van vandaag geen sinecure. Gekwalificeerde pas afgestudeerden zijn gegeerd op de arbeidsmarkt en slagen er meestal in om na het behalen van hun diploma snel hun eerste job te bemachtigen.
 • 05/05/2015
  Sinds half 2012 werden de intern gefinancierde pensioentoezeggingen en de bedrijfsleidersverzekeringen (BLV) een halt toegeroepen. Beide uitdovende vormen van pensioenvorming dient u tegen ten laatste 30 juni 2015 aan te geven in de databank voor aanvullende pensioenen.
 • 23/04/2015
  In mei 2016 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats. Om u hierin bij te staan, werkt ADMB samen met Wolters Kluwer. Daarnaast organiseert VDAB in mei twee infosessies in samenwerking met ADMB.

Volg admb op de voet

Sitemap