ADMB

Nieuws & persberichten

 • 17/05/2016
  Sinds de zesde staatshervorming is het tewerkstellingsbeleid grotendeels in handen van de gewesten. Zij kunnen nu onder meer een eigen invulling geven aan een aantal RSZ-verminderingen. Enkel de RSZ-voordelen die eerder structureel van aard zijn of die toegekend worden in functie van de eigen kenmerken van de werkgever, blijven een federale bevoegdheid. Voorbeelden hiervan zijn de structurele vermindering, de sociale maribel en de doelgroepvermindering voor de eerste aanwervingen.
 • 17/05/2016
  De zomermaanden komen stilaan dichterbij. Uw werknemers maken vakantieplannen en willen weten op hoeveel vakantie ze dit jaar recht hebben. Als werkgever dient u bovendien binnenkort het vakantiegeld te berekenen. Hoog tijd voor een opfrissing van de voornaamste principes van de vakantiereglementering.
 • 12/05/2016
  Om misbruik van het systeem te voorkomen, zijn werkgevers die op jaarbasis voor arbeiders of leerlingen te veel dagen economische werkloosheid invoeren een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Vanaf het eerste kwartaal van 2017 zou voor deze bijdrage een nieuwe berekeningswijze van toepassing zijn.
 • 12/05/2016
  Werkgevers in Wallonië en Brussel die het loon willen recupereren dat ze betaalden voor educatief verlof tijdens het schooljaar 2014/2015, moeten uiterlijk tegen 30 juni 2016 een terugbetalingsdossier indienen.
 • 22/03/2016
  Van 1 maart tot 15 juli 2016 vinden in Brugge ingrijpende wegenwerken plaats. De ADMB- en Provikmo-kantoren in de Jan Breydellaan, Dirk Martensstraat en Sint-Clarastraat blijven bereikbaar, maar u houdt best rekening met mogelijke verkeershinder.

Volg admb op de voet

Sitemap