Ik start als zelfstandige, welke verzekeringen heb ik nodig?

Als zelfstandig ondernemer loopt u meer risico dan iemand die in dienst is bij een bedrijf. Daarom is het belangrijk uw risico’s in kaart te brengen en bepaalde verzekeringen te nemen om deze te verminderen. ADMB Verzekeringen helpt u hierbij graag verder.

 

Ziekte of ongeval

Als zelfstandige valt u terug op een lager inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Om uw inkomen op peil te houden, neemt u daarom best een verzekering ADMB Voorzorgsplan. Bij werkonbekwaamheid ontvangt u een tussenkomst om uw gezinsinkomen te behouden. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar.

 


Pensioen of overlijden

Komt u vroegtijdig te overlijden? Ook dan voorziet de overheid een tussenkomst, maar opnieuw is deze onvoldoende om uw gezin een toekomst zonder financiële zorgen te bieden.  Het ADMB Voorzorgsplan voorziet in de uitbetaling van een som bij overlijden voor de eindleeftijd.

De overheid voorziet in een pensioen voor zelfstandigen. Deze wettelijke voorzieningen zijn echter ontoereikend indien u, na uw pensionering, uw levensstandaard op peil wenst te houden.

U dient dus zelf voor een oplossing te zorgen. U heeft daarbij de keuze:

 • als zelfstandige via het Vrij Aanvullende Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
 • als bedrijfsleider via een Individuele Pensioentoezegging (IPT)
 • via het fiscaal aantrekkelijke stelsel van Pensioensparen of Lange Termijnsparen
 • via een beleggingsverzekering
 •  

   
  Aansprakelijkheid

  Indien u tijdens uw zelfstandige activiteit schade veroorzaakt, dan moet u die schade vergoeden. Dit kan schade aan het eigendom van uw klant zijn, maar ook een lichamelijk letsel dat u ongewenst veroorzaakte aan een toevallige voorbijganger tijdens de uivoering van uw zelfstandige activiteit. Uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt de veroorzaakte schade.

   

   

   

  Uiteraard zijn er nog andere risico’s (bv. hospitalisatie, brand,…) waarvoor u zich kan verzekeren. Voor een gepersonaliseerd begeleidingsplan, afgestemd op uw activiteiten en uw persoonlijke wensen, helpen wij u graag verder.

   

  Groups:
  Sitemap