Machinebreukverzekering

Is uw uitbating sterk afhankelijk van een aantal machines?  Of net afhankelijk van één gespecialiseerde machine?

Uw onderneming kan schade lijden indien er machinebreuk is, bijvoorbeeld door: 

  • een fout in de bediening (onhandigheid of nalatigheid van de operator)
  • een fout in de machine
  • weersomstandigheden

U kan uw machines beschermen door een machinebreukverzekering te nemen, aangevuld met een bedrijfsschadeverzekering na machinebreuk.

Groups:
Sitemap