Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel te nemen. Deze polis vergoedt de lichamelijke schade van uw werknemer die slachtoffer is van:

  • een arbeidsongeval
  • een ongeval op weg van of naar het werk

Deze vergoeding bestaat uit een vergoeding voor loonverlies en een vergoeding van (medische) kosten.


Hierop zijn enkele interessante uitbreidingen mogelijk:

  • de waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk maximum’. De wetgeving beperkt de vergoeding van het loonverlies tot een bepaald bedrag. Via deze waarborg kunt u het loon van uw werknemer boven deze grens bijverzekeren.
  • de waarborg ‘ongevallen in het privéleven’: na een ongeval buiten de werkuren van uw werknemer voorziet deze waarborg in de terugbetaling van het gewaarborgd maandloon dat u, als werkgever, heeft uitbetaald.

 

Fiscaal voordelig

Beide waarborgen vormen extralegale voordelen voor uw personeel. Bovendien kan u deze premie fiscaal aftrekken.

 

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Wij berekenen uw premie op basis van uw activiteit en de omvang van uw bedrijf. Contacteer ons voor een offerte op uw maat!

Groups:
Sitemap