HR-advies

ADMB Sociaal Bureau doet meer dan enkel bruto-netto berekening en het correct uitbetalen van de lonen. Wij begeleiden u in alle stappen van de HR-cyclus (instroom, doorstroom en uitstroom) en in de communicatie met organisaties zoals de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

Een greep uit ons HR-takenpakket:

 

Instroom:

 • simulatie kostprijs van een werknemer
 • inschalen nieuwe werknemer in de correcte barema’s
 • opmaak contracten
 • tewerkstelling gepensioneerden en buitenlandse werknemers


Doorstroom:

 • registratie aan- en afwezigheden
 • opvolging overuren
 • opvolging proefperiodes en vervangingen

 

Uitstroom:

 • opmaak ontslagdocumenten
 • bepalen opzegtermijn en verbrekingsvergoeding
 • berekenen vakantiegeld en opmaak vakantieattesten
 • aangifte Dimona

 

Communicatie met verschillende diensten:

 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (o.a. Dimona-aangifte)
 • FOD Financiën (o.a. opvolging bedrijfsvoorheffing)
 • verzekeraar arbeidsongevallen
 • Vlaams Fonds voor de integratie van personen met een handicap
Sitemap