Sociaal Bureau

Aanbod

Juridisch advies

In de loonberekening en HR-administratie is een correcte toepassing van de sociale wetgeving en een goede juridische...

Loonadministratie

ADMB Sociaal Bureau verzorgt uw loonadministratie van A tot Z. U beschikt onmiddellijk over het volledige resultaat en over ieder document....

Online ondersteuning

Om u als werkgever zoveel mogelijk tijd te besparen op het vlak van administratie, stelt ADMB Sociaal Bureau aan haar klanten diverse...

Personeelsbeheer

ADMB Sociaal Bureau doet meer dan enkel bruto-netto berekening en het correct uitbetalen van de lonen. Wij begeleiden u in alle stappen van de HR-...

Nieuws & persberichten
 • 06/03/2018
  Om het gebruik van de fiets voor woon-werk verder te stimuleren, is de fiscale regeling van de fietsvergoeding uitgebreid voor de snelle elektrische fietsen (de zogenaamde ‘speed pedelecs’). Gebruiken medewerkers deze snelle, elektrische fiets voor woon-werkverplaatsingen? Dan is de fietsvergoeding die ze daarvoor krijgen, vrijgesteld van belastingen.
 • 06/03/2018
  Succesvolle organisaties zijn lerende organisaties. De sleutel tot succes is immers het creëren van een krachtige leeromgeving, zodat talenten uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Simpel gesteld: talent is gebaseerd op potentieel, maar vergt een continue coaching en mentoring. Dankzij een talentscan kan u daar als werkgever nóg beter op inzetten.
 • 05/03/2018
  Als een werknemer ziek valt tijdens een vakantieperiode, moet hij die verloren vakantiedagen opnieuw kunnen opnemen. Tenminste, dat vindt het Europees Hof van Justitie. Omdat de regeling in ons land anders is, bekijken de sociale partners nu hoe onze wetgeving aangepast kan worden.
 • 02/03/2018
  Sinds 2013 moeten werkgevers met meer dan 20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan ‘oudere werknemers’ opstellen. Het doel van dit plan is om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder in de onderneming te behouden of te verhogen.
 • 02/03/2018
  In veel gevallen is het verplicht om een aangetekende zending te versturen. Denk bijvoorbeeld aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst, ontslag om dringende reden of outplacement. Sinds eind september 2016 was het wettelijk al mogelijk om een elektronische aangetekende zending te versturen. Nu pas heeft de FOD Economie ook een eerste bedrijf erkend als gekwalificeerde vertrouwensdienst om deze e-mails te versturen.
 • 02/03/2018
  Op 28 februari 2018 heeft de Kamer de mobiliteitsvergoeding of de zogenaamde ‘cash for car’-regeling goedgekeurd. Voortaan kunnen werknemers hun firmawagen dus inleveren voor een vergoeding. Pas als deze regeling officieel gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad, treedt alles in werking.
 • 02/03/2018
  De bedienden uit paritair comité 200 hebben in 2018 recht op 2 dagen opleiding. De werkgever kan zelf de inhoud van deze vormingen bepalen. Om van extra voordelen te genieten, kunnen werkgevers hun opleidingsplan registreren bij het Sociaal Fonds van het PC 200 . Dit moet wel vóór 31 maart gebeuren.
 • 19/02/2018
  Heeft u werknemers aan wie u een individuele pensoentoezegging toekent, dan moet u dit meedelen aan FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Deze mededeling moet uiterlijk op 31 maart 2018 gebeuren.

Volg admb op de voet

 • Go Team Belgium!
 • ADMD - Webinaire Flexi-job - Teaser
 • Webinar Flexijob NL - Teaser
 • Ergonomische tips voor schilder-decorateurs
Sitemap