Sociaal Bureau

Aanbod

Juridisch advies

In de loonberekening en HR-administratie is een correcte toepassing van de sociale wetgeving en een goede juridische...

Loonadministratie

ADMB Sociaal Bureau verzorgt uw loonadministratie van A tot Z. U beschikt onmiddellijk over het volledige resultaat en over ieder document....

Online ondersteuning

Om u als werkgever zoveel mogelijk tijd te besparen op het vlak van administratie, stelt ADMB Sociaal Bureau aan haar klanten diverse...

Personeelsbeheer

ADMB Sociaal Bureau doet meer dan enkel bruto-netto berekening en het correct uitbetalen van de lonen. Wij begeleiden u in alle stappen van de HR-...

Nieuws & persberichten
 • 20/08/2018
  Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. Belangrijk is dat dit pas ingaat voor het schooljaar 2019-2020. Voor de opleidingen die in september 2018 starten, verandert er dus niets.
 • 10/07/2018
  Met een nieuw koninklijk besluit werkt de wetgever een ongelijkheid weg tussen bedienden en arbeiders rond progressieve tewerkstelling. Vanaf nu is het ook voor bedienden mogelijk om zogenaamde ‘daggedeelten arbeidsonderbreking’ in rekening te brengen voor het recht op vakantie en het vakantiegeld.
 • 10/07/2018
  De wetgever zet volop in op de preventie van burn-out. Daarom organiseren verschillende organisaties pilootprojecten die de problematiek kunnen aanpakken. Zo lanceerde na Fedris ook Möbius onlangs een oproep om kandidaten te werven voor hun pilootproject. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste initiatieven en uw mogelijkheden als werkgever.
 • 09/07/2018
  Door de omzetting van een Europese richtlijn in een nationaal wetsontwerp, komen er vanaf 1 januari 2019 veranderingen rond enkele bepalingen voor het aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers. Het Europees Parlement wil zo de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uitbreiden.
 • 06/07/2018
  De Kamer keurde op woensdag 4 juli enkele wetsvoorstellen goed die al een hele tijd geblokkeerd stonden. Ze zorgen allemaal voor meer flexibiliteit én hebben onder meer betrekking op zondagsarbeid en ouderschapsverlof. Ondanks de goedkeuring treden de wijzigingen pas na de zomer in werking.
 • 06/07/2018
  Wanneer u een oudere werknemer in het Vlaams Gewest aanwerft, mag u zeker niet vergeten na te gaan of uw kandidaat ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Als dat het geval is, kan u immers genieten van een hogere vermindering tijdens de eerste twee jaren van tewerkstelling.
 • 06/07/2018
  Recent verscheen er een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad rond de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken. Hierdoor is het mogelijk om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast stijgt ook de vakbondspremie.
 • 25/06/2018
  Na bijna twee jaar onderhandelen, sloten de sociale partners van de socialprofitsectoren en de Vlaamse regering het vijfde Vlaamse interprofessioneel akkoord (VIA 5) af. In dit akkoord werden onder meer afspraken gemaakt rond koopkrachtverhoging en jobcreatie. De maatregelen gelden voor een termijn van 3 jaar (2018-2020). De komende maanden zal het globaal kader met de vooropgestelde maatregelen verder uitgewerkt worden in concrete sectorale cao’s.

Volg admb op de voet

 • Question CM n° 3
 • Question CM n° 2
 • Question CM n° 1
 • Question CM n° 5
Sitemap