Sociaal Bureau

Aanbod

Juridisch advies

In de loonberekening en HR-administratie is een correcte toepassing van de sociale wetgeving en een goede juridische...

Loonadministratie

ADMB Sociaal Bureau verzorgt uw loonadministratie van A tot Z. U beschikt onmiddellijk over het volledige resultaat en over ieder document....

Online ondersteuning

Om u als werkgever zoveel mogelijk tijd te besparen op het vlak van administratie, stelt ADMB Sociaal Bureau aan haar klanten diverse...

Personeelsbeheer

ADMB Sociaal Bureau doet meer dan enkel bruto-netto berekening en het correct uitbetalen van de lonen. Wij begeleiden u in alle stappen van de HR-...

Nieuws & persberichten
 • 12/12/2017
  Via educatief verlof kunnen werknemers, als ze aan de voorwaarden voldoen, bepaalde opleidingen volgen met behoud van hun normale loon. De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2016-2017 moeten ten laatste op 31 december 17 ingediend zijn.
 • 12/12/2017
  Vanaf 1 januari 2018 gelden aangepaste loonplafonds. De jaarbezoldigingen verhogen respectievelijk van € 33.472 en € 66.944 naar € 34.180 en € 68.361. Deze bedragen spelen een rol als u bepaalde clausules opnam in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers.
 • 11/12/2017
  Sinds 1 januari 2017 moeten werkgevers jaarlijks gemiddeld vijf dagen opleiding per voltijds equivalente werknemer voorzien. Dit kan via een sectorale cao of via een individuele opleidingsrekening. De Relancewet geeft de sectoren nu uiterlijk tot 31 december 2017 de tijd om hiervoor het nodige te doen.
 • 11/12/2017
  De federale regering nam op 15 oktober 2017 een Koninklijk Besluit dat een einde maakt aan de onderwerping aan de sociale zekerheid van stagiairs met een beperking, onder wie AVIQ-stagiairs onder Beroepsaanpassingscontract (BAC). Het KB verscheen op 19 oktober 2017 in het Staatsblad maar treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2017.
 • 28/11/2017
  Vanaf oktober is een nieuwe landenlijst met de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van kracht. Het viel op dat de bedragen voor sommige bestemmingen sterk gedaald waren en een aantal bestemmingen stonden niet meer op de lijst. Omdat de lijst veel problemen gaf, geldt er vanaf 22 november2017 een nieuwe lijst.
 • 27/11/2017
  De wetgever wil werkgevers die bepaalde deeltijdse werknemers tewerkstellen, aanzetten om deze collega’s meer werk aan te bieden als dat mogelijk is in hun organisatie. Wie dat niet doet, moet binnenkort een responsabiliseringsbijdrage betalen.
 • 06/11/2017
  De kerstvakantie staat voor de deur. Om piekmomenten tijdens de eindejaarsdrukte op te vangen, kan u als werkgever een beroep doen op jobstudenten!
 • 30/10/2017
  De innovatiepremie biedt werkgevers de mogelijkheid om een volledig vrijgestelde premie aan creatieve werknemers toe te kennen. De wetgever riep deze toeslag in 2006 in het leven voor 1 jaar maar besliste om de premie daarna telkens met 2 jaar te verlengen. Op 16 oktober 2017 verscheen de verlenging ook in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor kunnen werkgevers de innovaties van werknemers ook in 2017 en 2018 opnieuw belonen.

Volg admb op de voet

 • Groupe ADMB - my e-ok FR
 • Webinar - Why and How to Migrate from Oracle Reports to JasperReports
 • Groupe ADMB - Bonus salarial
 • Webinar Groep ADMB - alternerend leren
Sitemap