De Relancewet: belangrijke nieuwigheden voor werkgevers

30/03/2018

Op 22 maart keurde de federale ministerraad de Relancewet goed. Met deze wet komen er heel wat nieuwe maatregelen rond jobcreatie, koopkrachtverhoging en sociale cohesie. In deze Actua-nieuwsbrief zetten we de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Kortere opzeggingstermijnen

Tijdens de eerste 6 maanden kan de werkgever de arbeidsovereenkomst - dankzij de Relancewet - beëindigen met kortere opzeggingstermijnen. Dit geldt zowel voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur als van bepaalde duur.

Meer weten? Klik hier

Uitzendarbeid nu mogelijk in alle sectoren

Alle sectoren kunnen voortaan een beroep doen op uitzendkrachten. Tot voor kort bestond er nog een verbod op uitzendarbeid in de binnenscheepvaart en de verhuissector.

Meer weten? Klik hier

Nieuwe maatregelen tegen burn-out

Sinds een aantal jaren neemt het aantal burn-outs toe. De Relancewet voert belangrijke nieuwigheden in om het probleem met een preventieve aanpak de kop in te drukken.

Meer weten? Klik hier

Startersjobs voor jongeren, goedkoper voor werkgevers

Om jobzoekers, jonger dan 21 jaar, vlugger aan een job te helpen, kunnen werkgevers hen vanaf 1 juli 2018 een lager brutoloon toekennen. De jongere zelf zal dit niet voelen in zijn nettoloon.

Meer weten? Klik hier

Pensioensparen: kiezen voor € 960 of € 1.230?

Wie aan pensioensparen wil doen, heeft voortaan de keuze: ofwel het alom bekende stelsel met 30 % belastingvermindering op € 960 euro toepassen, ofwel het nieuwe stelsel met 25% belastingvermindering op € 1.230.

Meer weten? Klik hier

Vrijstelling ploegenarbeid: individuele benadering opzij geschoven

De Relancewet voorziet vanaf 2018 een versoepeling van de lastenverlaging in geval van ploegenarbeid, meer bepaald rond het overdraagbaar karakter tussen werknemers.

Meer weten? Klik hier

Uitbreiding vrijstelling ploegenarbeid voor werken in onroerende staat

Vanaf 2018 is er een uitbreiding van de lastenverlaging in het geval van ploegenarbeid, meer bepaald voor werken in onroerende staat. Het is vooral de bouwsector die van deze uitbreiding kan genieten.

Meer weten? Klik hier

 

Sitemap