Welk materiaal moet er aanwezig zijn in de verbanddoos op de arbeidsplaatsen?

Titel 5: Eerste hulp in Boek I van de Codex, bepaalt dat een verbanddoos samengesteld moet worden na een voorafgaande risicoanalyse en op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

In ons infodocument 'EHBO - Wat moet er in een verbanddoos' vindt u een lijst met een indicatieve inhoud. Deze lijst vertrekt vanuit een minimale inhoud en wordt aangevuld met EHBO-materiaal dat aangewezen is bij de risico’s eigen aan de werkpost en met andere, mogelijks nuttige, middelen.

Opgelet: medicatie hoort niet thuis in een verbanddoos. Het behoort niet tot de bevoegdheden van de hulpverlener om medicatie te verschaffen. Dit is wettelijk voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepsgroepen.

Achtergrond: de verbanddoos is slechts één onderdeel van de uitrusting die noodzakelijk is voor de organisatie van eerste hulp.

De werkgever:

  • werkt de procedures van eerste hulp uit volgens de voorschriften van het intern noodplan,
  • bepaalt welke middelen noodzakelijk zijn voor de organisatie van de eerste hulp,
  • bepaalt het aantal werknemers dat moet ingezet worden voor de organisatie van de eerste hulp en de kwalificaties waarover zij dienen te beschikken,
  • bepaalt de specifieke risico’s verbonden aan zijn activiteiten, waarvoor de hulpverleners hetzij de basiskennis en -vaardigheden inzake eerste hulp, hetzij deze basiskennis en –vaardigheden aangevuld met de specifieke kennis en vaardigheden, moeten verwerven.

Zie de toelichting op de wetgeving eerste hulp in de Codex op onze website.

Publicaties Provikmo

Groups:
Sitemap