Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Voorkomen van arbeidsongevallen is uiteraard altijd de beste optie, dat spreekt voor zich. Echter als er zich dan toch één voordoet, is het essentieel om goed ingelicht te zijn.

Als werkgever heeft u (of uw aangestelde/lasthebber) de verplichting om elk arbeidsongeval (ook een ongeval op weg naar en van het werk) binnen de voorziene termijnen aan te geven aan uw arbeidsongevallenverzekeraar.

Opgepast: bij ernstige arbeidsongevallen heeft u een aantal bijkomende wettelijke verplichtingen te vervullen. In een aantal gevallen dient de Regionale Directie Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg op de hoogte gebracht te worden. (zie www.werk.belgie.be).

Provikmo, als uw externe dienst voor preventie op het werk, dient steeds kopie van het aangifteformulier (of steekkaart) te ontvangen voor elk arbeidsongeval met ten minste 4 kalenderdagen werkverlet (de dag van het ongeval niet meegerekend).

Belangrijk om te weten: een van de opdrachten van de bevoegde preventieadviseur n.a.v. een arbeidsongeval is het onderzoek van het ongeval met als doel de oorzaken ervan op te sporen en alle maatregelen voor te stellen om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Heeft u als werkgever géén preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 in dienst, dan moet het onderzoek van een arbeidsongeval met 4 of meer dagen werkverlet altijd uitgevoerd worden door Provikmo, uw partner in preventie.

Hetzelfde geldt voor een ernstig arbeidsongeval. Gezien u als werkgever binnen de 10 kalenderdagen volgend op het ernstig ongeval een omstandig verslag dient te bezorgen aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk, is het van belang om Provikmo onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ernstig arbeidsongeval. Zorg ervoor dat u de nodige informatie i.v.m. alle arbeidsongevallen ter beschikking houdt opdat wij het onderzoek correct kunnen uitvoeren.

Indien u hierover verder advies wenst, aarzel dan niet contact op te nemen. We helpen u graag verder. Raadpleeg zeker ook de website van Provikmo en/of ADMB. U kan er alle informatie terugvinden m.b.t. aangifte, termijnen, voorwaarden en alle andere door u te vervullen formaliteiten bij een (ernstig) arbeidsongeval. Zeker doen!

Relevante wetgeving

  • Provikmo zet voor u de wetgeving i.v.m. arbeidsongevalllen op een rijtje. Bekijk ze hier. 

Infodocumenten Provikmo

Groups:
Sitemap