Waar kan ik terecht voor een rijgeschiktheidsattest?

U bent woonachtig in Vlaanderen of Brussel en u dient binnenkort een rijbewijs categorie C, C + E, D of D + E of subcategorie C1, C1 + E, D1 of D1 + E (art. 42) aan te vragen of te verlengen?
 

Verplichte medische keuring

Maak dan online uw afspraak voor de verplichte medische keuring, nodig voor het verkrijgen van uw rijgeschiktheidsattest op www.rijgeschikt.be. Zaakvoerders van aangesloten werkgevers en hun medewerkers worden prioritair behandeld bij de inplanning van de onderzoeken in het raam van regelgeving op de rijgeschiktheid.

Hoe lang is een rijgeschiktheidsattest geldig?

Het attest is in de regel vijf jaar geldig. Evenwel kan het attest afgegeven worden voor een kortere geldigheidsduur conform de minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid (artikel 44 bijlage 6).

Voor personen boven de 70 jaar wordt door onze artsen enkel nog een attest met een geldigheidsduur van één jaar afgeleverd. Personen boven de 75 jaar verwijzen we naar een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst.

Klanten van Provikmo en hun medewerkers kunnen voor wat betreft de rijgeschiktheid nog steeds terecht bij hun reguliere contactpersoon.

 

Groups:
Sitemap