Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - Dienstjaar 2017

13/02/2018

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) vindt u de formulieren voor het jaarverslag Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) van het dienstjaar 2017.

De inhoud van het jaarverslag is vastgelegd in bijlage II.1-3 van de codex, maar traditiegetrouw worden van overheidswege daarvoor de nodige standaardformulieren ter beschikking gesteld.

Er bestaan drie formulieren voor het opmaken van het jaarverslag:

  • Het formulier A is bestemd voor een werkgever met een interne dienst PBW zonder afdelingen,
  • Het formulier B is bestemd voor een werkgever met een interne dienst PBW met afdelingen,
  • Het formulier C is bestemd voor een groep van werkgevers die gemeenschappelijk een dienst voor preventie en bescherming op het werk organiseren.

Deze documenten zijn ook in het Frans beschikbaar.

Er is een verklarende nota opgesteld waarin de verschillende rubrieken van de versies A, B en C van het formulier toegelicht worden. Er wordt telkens duidelijk aangegeven voor welk formulier de toelichting bestemd is. Het is aangewezen die nota af te drukken om de formulieren correct te kunnen invullen. Art. I.2-22 van de codex welzijn op het werk verplicht elke werkgever om het verslag vóór 1 april te bezorgen aan de regionale directie van de Algemene Directie van Toezicht Welzijn op het Werk. Deze wettelijke verplichting is niet weerhouden in de verklarende nota van de overheid.

Sitemap