Checklist psychosociale aspecten en arbeidsongevallen

12/02/2018

Psychosociale aspecten kunnen mede aan de oorzaak liggen van een arbeidsongeval. Deze checklist laat u toe om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren.

Het gebruik van de checklist kan u belangrijke informatie aanreiken om een betere analyse van het ongeval mogelijk te maken. In geval van een ernstig arbeidsongeval kunt u bovendien gebruik maken van deze informatie voor het invullen van het omstandig verslag dat moet worden overhandigd aan de ambtenaren belast met het toezicht op het welzijn op het werk.

De checklist (met handleiding) is bedoeld voor werkgevers, preventieadviseurs en leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk en kan u hier downloaden: 'Psychosociale aspecten en arbeidsongevallen: handleiding en tool'.

Bron: FOD WASO

Sitemap