Bundeling van Codex maakt wetgeving Welzijn op het Werk gebruiksvriendelijker

08/05/2017

Op 28 april, Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, ondertekende de koning de Codex over het Welzijn op het Werk. In de ministeriële omzendbrief van 28 september 1993  werd voor het eerst een structuur voor een Codex Welzijn op het Werk voorgesteld. Die structuur werd tot nu gebruikt om de verschillende besluiten die sinds 1993 uitgevaardigd worden in uitvoering van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, weer te geven.

Alle bestaande regelgeving rond welzijn op het werk wordt nu gebundeld in één naslagwerk, de codex. De inhoud van de regelgeving verandert op dit moment niet. Maar door een (nieuwe) overzichtelijke structuur en consequent gebruik van dezelfde terminologie zal de codex gebruiksvriendelijker zijn en zal het ook makkelijker zijn om in de toekomst de regelgeving aan te passen. 

De codex wordt binnenkort als één enkel wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en kan daarna geraadpleegd worden via de website www.werk.belgie.be of via onze eigen website onder Wetgeving > Codex welzijn

Lees meer over de codex op de website van Kris Peeters, Vice-Eersteminister en Minister van Werk.

Sitemap