Bundeling van Codex maakt wetgeving Welzijn op het Werk gebruiksvriendelijker

08/05/2017

Op 28 april, Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, ondertekende de koning de Codex over het Welzijn op het Werk. In de ministeriële omzendbrief van 28 september 1993  werd voor het eerst een structuur voor een Codex Welzijn op het Werk voorgesteld. Die structuur werd tot nu gebruikt om de verschillende besluiten die sinds 1993 uitgevaardigd worden in uitvoering van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, weer te geven.

Alle bestaande regelgeving rond welzijn op het werk wordt nu gebundeld in één naslagwerk, de codex. De inhoud van de regelgeving verandert op dit moment niet. Maar door een (nieuwe) overzichtelijke structuur en consequent gebruik van dezelfde terminologie zal de codex gebruiksvriendelijker zijn en zal het ook makkelijker zijn om in de toekomst de regelgeving aan te passen. 

De codex is verschenen als één enkel wetboek in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017 en kan geraadpleegd worden via de website www.werk.belgie.be of via onze eigen website onder Wetgeving > Codex welzijn

Er wordt een overgangsperiode van twee jaar voorzien om de verschillende referenties naar de koninklijke besluiten die opgeheven zijn door de codex, en dan voornamelijk degene die vermeld staan in de verschillende formulieren en documenten, aan te passen. Alle verwijzingen naar de oude KB’s moeten omgezet worden voor 12 juni 2019. De concordantietabellen op de website van de FOD WASO kunnen u hierbij helpen.

Lees meer over de codex op de website van Kris Peeters, Vice-Eersteminister en Minister van Werk.

Sitemap