Provikmo Preventiebudget voor A,B en C+-bedrijven

Sinds 1 januari 2016 is het nieuwe KB Tarifering Externe Diensten in werking. Hierdoor kan u binnen alle welzijnsdomeinen meer dan ooit een beroep doen op maatwerk. Provikmo ontwikkelde een online budgettool waarmee u het hele proces eenvoudig en snel in goede banen leidt.

Uw preventiebudget

Volgens de nieuwe regeling wordt uw preventiebudget berekend aan de hand van twee factoren: enerzijds het aantal werknemers en anderzijds de hoofdactiviteit (NACE) van uw onderneming. Op basis van deze NACE-code komt u in één van de vijf tariefgroepen terecht. Binnen tariefgroepen geldt eenzelfde tarief voor alle werknemers.  In de online budgettool zal u zien welke tariefgroep van toepassing is voor uw onderneming.

Preventie-eenheden

Een preventiebudget bestaat uit een aantal preventie-eenheden. Een preventie-eenheid is het equivalent van 1 uur dienstverlening aan € 153. Afhankelijk van het type dienstverlener, zijn er enkele wettelijke wegingsfactoren:

  • Voor arbeidsgeneesheren komt 1 uur effectief aan u bestede tijd overeen met 1,25 preventie-eenheden.
  • Voor preventieadviseurs niveau 1 (arbeidsveiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociaal welzijn, …) komt 1 uur effectief aan u bestede tijd overeen met 1 preventie-eenheid.
  • Voor preventieadviseurs niveau 2 en verpleegkundigen komt 1 uur effectief aan u bestede tijd overeen met 0,75 preventie-eenheden.
     

Een praktijkvoorbeeld

Bij het uitvoeren van medische onderzoeken met een arbeidsgeneesheer en een verpleegkundige zal u 2 preventie-eenheden per gepresteerd uur verbruiken: 1,25 voor de arts en 0,75 voor de verpleegkundige. Een halve dag (of 4 uur) is gelijk aan 8 preventie-eenheden

Beheer zelf uw budget online.

Provikmo ontwikkelde een online budgettool waarmee u eenvoudig uw preventiebudget kan beheren. U simuleert via een intuïtieve wizard in enkele muisklikken de spreiding van uw budget over de zes productgroepen. Eenmaal uw verdeling gevalideerd is, kunt u dezelfde tool gebruiken om de prestaties van Provikmo snel en eenvoudig op te volgen. 

 

Werkt u niet met preventie-eenheden? Dan is het forfaitair systeem op uw bedrijf van toepassing. Lees hier wat dit voor u betekent.

Sitemap