Provikmo

Aanbod

Documentatiedienst

De bibliotheek beschikt in het domein welzijn op het werk over:

 • Europese en nationale wetgeving,
 • nationale en...

Klanten kunnen voor praktisch advies over het welzijn van de werknemer bij de uitvoering van hun werk terecht bij de documentatiedienst van...

Medisch toezicht

Provikmo staat in voor het medisch toezicht van uw medewerkers. Dit omvat een waaier aan diensten:

 • ...

Aan de hand van gerichte medische onderzoeken adviseert de arbeidsgeneesheer, als een deskundige in het beheer van gezondheidsrisico's op het...

Vaccinatie is een belangrijk middel om werknemers te beschermen tegen ernstige infectieziektes, op eender welke leeftijd. Sommige vaccinaties zijn...

Opleidingen

Provikmo verzorgt een uitgebreid aanbod aan opleidingen over thema's uit de verschillende domeinen van welzijn op het werk.

U kan genieten...

Risicobeheersing

Binnen onze afdeling Risicobeheersing bieden onze preventieadviseurs u als werkgever een deskundige ondersteuning op vlak van onderstaande...

Nieuws & persberichten
 • 13/02/2018
  Op de website van de Mineral Wool Association Benelux (MWA), een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glaswol en rotswol, is er een pagina beschikbaar met veiligheidswenken.
 • 13/02/2018
  Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) vindt u de formulieren voor het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) van het dienstjaar 2017.
 • 12/02/2018
  Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde een herziening van het handboek BBT voor de bestrijding van de legionellabacterie.
 • 12/02/2018
  Psychosociale aspecten kunnen mede aan de oorzaak liggen van een arbeidsongeval. Deze checklist laat u toe om op eenvoudige manier de eventuele aanwezigheid van psychosociale aspecten te verifiëren en te objectiveren.
 • 25/01/2018
  Verschillende media maakten nog maar eens duidelijk dat ons land verre van asbestveilig is. Asbest is nog steeds aanwezig in veel huizen, scholen en op het werk. Wat kan u als werkgever doen om uw werknemers te beschermen en hoe kan Provikmo u daarbij helpen?
 • 16/01/2018
  Provikmo biedt u een uitgebreid aanbod opleidingen EHBO. Wij organiseren de basisopleiding, de opfriscursus, initiatieopleidingen, opleidingen om met AED-toestellen te werken en specifieke opleidingen EHBO bij chemische ongevallen.
 • 10/01/2018
  Griep, verkoudheid, aandoeningen aan de luchtwegen ... worden voornamelijk verspreid via de handen en door hoesten en niezen. Deze praktische tips helpen u alvast om de verspreiding van kiemen zo veel mogelijk te voorkomen.
 • 05/12/2017
  Buitenwerkers worden aan de meest diverse weersinvloeden blootgesteld. Het is dan ook belangrijk voor de werkgever én de werknemer om te weten wanneer er maatregelen moeten genomen worden en hoe dit het best aangepakt wordt.

Volg admb op de voet

 • Go Team Belgium!
 • ADMD - Webinaire Flexi-job - Teaser
 • Webinar Flexijob NL - Teaser
 • Ergonomische tips voor schilder-decorateurs
Sitemap