Wie ontvangt kinderbijslag?

Recht op kinderbijslag

 

Om recht te hebben op kinderbijslag via ADMB Kinderbijslagfonds moet er minstens één persoon uit uw omgeving werken, gewerkt hebben voor een werkgever die aangesloten is bij ons of aangesloten zijn als zelfstandige. De kinderbijslag wordt dus betaald op basis van deze tewerkstelling/zelfstandige activiteit. Ook indien er na deze tewerkstelling/zelfstandige activiteit een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, pensioen,…) betaald wordt, betaalt ADMB de kinderbijslag verder uit.

 

 

Band van verwantschap

 

Niet iedereen die werkt kan zomaar het recht op kinderbijslag openen voor om het even welk kind. Er moet tussen deze persoon en het kind een band van verwantschap bestaan. De vader, de moeder, de stiefvader of stiefmoeder, de grootouder,… zijn personen die een band van verwantschap hebben met een kind. Dit is geen beperkte lijst, ook andere banden van verwantschap worden beschreven in de kinderbijslagwetgeving.

 

 

Rechthebbende

 

De rechthebbende is de persoon die werkt/zelfstandige is of op basis van een vroegere tewerkstelling/zelfstandige activiteit een sociaal statuut heeft, en die een band van verwantschap heeft met het kind.

 

 

Voorrangsrechthebbende

 

Er kunnen meerdere personen zijn die het recht op kinderbijslag openen voor een kind. Zo kunnen zowel de vader als de moeder werken en dus beiden rechthebbende zijn. Er kan echter maar één keer kinderbijslag uitbetaald worden, dus duidt de wet één van de rechthebbenden aan als voorrangsrechthebbende.

 

Meestal is de vader voorrangsrechthebbende, maar het kan ook de moeder of een andere rechthebbende zijn. Dit hangt af van de gezinssituatie. 
 

Het systeem van voorrangsrechthebbende heeft niks te maken met de notie ‘personen ten laste’ uit de fiscaliteit. Het is niet omdat u geen voorrangsrechthebbende bent, dat u het kind niet langer fiscaal ten laste heeft.

 

 

Bijslagtrekkende

 

De rechthebbende zorgt ervoor dat er kinderbijslag betaald kan worden, maar de uitbetaling zelf gebeurt aan de ‘bijslagtrekkende’, doorgaans de moeder. Indien een andere persoon het kind opvoedt, wordt de kinderbijslag aan deze persoon uitbetaald.

Sitemap