Ik ontvang een toeslag: waar hou ik best rekening mee?

Inkomensnorm?

 • Alleenstaande: belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen niet hoger zijn dan 2432,97 euro per maand (op uw aanslagbiljet: "gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten" verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12)  (bedrag geldig vanaf 01/06/2017).
 • Samenwonenden: uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen mogen niet hoger zijn dan 2512,11 euro per maand (op uw aanslagbiljet: "gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten" verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12)  (bedrag geldig vanaf 01/06/2017). 
   

Voorlopige of definitieve toekenning van de toeslag?

 • Vanaf 2015 wordt de toeslag slechts voorlopig toegekend (ambtshalve of na uw aanvraag a.d.h.v. het bruto-inkomen dat u ons doorgeeft)
 • Het definitieve recht op de toeslag wordt pas later geëvalueerd a.d.h.v. uw belastbastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen die we opvragen bij de FOD Financiën (op uw aanslagbiljet: "gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten" verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12). Bijvoorbeeld:  uw inkomsten die u aangegeven heeft in het jaar 2016 over het jaar 2015 worden door uw kinderbijslagfonds nagekeken in het jaar 2017.
 • Indien uw gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen onder de grens lagen, heeft u recht op een toeslag.
 • U heeft de toeslag niet gekregen, maar na ontvangst van uw gegevens van de FOD Financiën blijkt dat u toch recht heeft? U ontvangt automatisch de toeslag met terugwerkende kracht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Opmerking: Het inkomen als zelfstandige vermeld op het aanslagbiljet is een netto belastbaar jaarinkomen. Dit wil zeggen dat dit inkomen moet herleid worden naar een  brutobedrag. Dit gebeurt als volgt:

Netto belastbaar inkomen als zelfstandige X 100
12 80

 

Verwittig ons dus steeds:

 • Als uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen dalen/stijgen of in de toekomst zullen stijgen.
 • Als er iets verandert in uw gezins- of beroepssituatie of in de situatie van de kinderen.
 • Als u huwt of gehuwd bent buiten België.
 • Als u of uw partner in het buitenland werkt of in dienst is van een internationale organisatie (EU, NAVO, VN,…)

 

Belangrijk!

 • Hou uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen goed bij.
 • Als uw beroepsinkomsten en/of uitkeringen nu boven het grensbedrag liggen, kunt u later misschien recht hebben op een toeslag als deze zouden dalen.
 • Terugvordering is mogelijk wanneer u ons verkeerde gegevens bezorgde betreffende uw inkomsten, of wanneer uw beroepsinkomsten/uitkeringen in de loop van het jaar wijzigen.
Sitemap