Borgstellingen bij openbare en private werken

Waarborgen zelf financieren vergt een grote investering. Precies om u meer financiële slagkracht te geven, werd de Borgstellingskas BOUWUNIE opgericht. Wij zijn een door de overheid officieel erkende borgstellingskas die uw borgen voor de goede uitvoering van werken in orde brengt. Op deze manier beschikt u als aannemer over een groter werkkapitaal en vermijdt u dure kredieten bij de bank.

 

 

Wanneer heeft u de borgstelling nodig?

 

 • Openbare werken

Na de toewijzing van een overheidsopdracht is het noodzakelijk om binnen de 30 kalenderdagen een borgtocht van 5% op de aannemingssom te leveren aan het opdrachtgevend bestuur. Een laattijdige borgstelling kan aanleiding geven tot een boete die behoorlijk kan oplopen. De borg blijft geblokkeerd tot de werken opgeleverd zijn.

 

 • Als vervanging van de inhouding op uw facturen (5 of 10%)

Steeds vaker heeft u ook voor privéwerken en onderaannemingen een waarborg nodig. Indien u geen borgstelling (soms ook ‘bankwaarborg’ genoemd) kan voorleggen, wordt 5% of soms zelf 10% ingehouden op uw factuur.

 

 • Woningbouw - wet Breyne

Bij de oprichting van een woning of appartement volstaat het voor erkende aannemers om een waarborg te leveren van 5% op de constructiewaarde (dit in tegenstelling tot niet-erkende aannemers die een voltooiingswaarborg van 100% moeten stellen).

 

 

Hoeveel kost deze borgstelling?

 

 • De éénmalige aansluitingsvergoeding bedraagt € 75.
 • U betaalt ons 10% op het bedrag van de gevraagde borg. Dit bedrag wordt u terugbetaald of wordt verrekend met een nieuwe aanvraag van zodra de borg door de opdrachtgever vrijgegeven wordt (afhankelijk van de opleveringen).
 • U wordt vennoot van de Borgstellingskas BOUWUNIE (u tekent in op één aandeel van € 25 per schijf van € 2500 borg).
 • Er wordt u een retributie van slechts 0,25% per kwartaal aangerekend tijdens de looptijd van de borgstelling. Het minimum per kwartaal bedraagt € 5.
 • Toekenning van een ristorno van 85% op de retributie boven de € 50 (jaarlijks) gedurende vier jaar.
 • Per borg een dossiervergoeding van € 8 en de kosten om de borg te deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas (0,2% met een minimum van € 6,20).

 

 

Wie kan bij de borgstellingskas terecht?

 

Zowel grote als kleine aannemers van openbare of private werken doen een beroep op Borgstellingskas BOUWUNIE om hun borgen in orde te brengen. Wij vragen van u enkel vakmanschap en een financieel gezonde onderneming.

 

 

Waarom Borgstellingskas Bouwunie?

 

 • Uw aanvragen om borgstelling worden uiterst snel en met een minimum aan formaliteiten afgewerkt.
 • Indien u een borgstelling nodig heeft, volstaat het ons de toewijzingsbrief of de aannemingsovereenkomst te faxen of op te sturen.
 • Wij bezorgen u regelmatig een overzicht van de openstaande borgen. Zo kunt u deze perfect opvolgen.
 • Indien gewenst, geven wij u ook administratieve ondersteuning bij de vrijgave van de borgen (voorgedrukte formulieren, enz...)
Sitemap