Waar kan u terecht met vragen of opmerkingen omtrent onze dienstverlening?

Wij hopen dat onze dienstverlening tegemoet komt aan uw wensen en verwachtingen. Mocht dit toch niet zo zijn, willen wij in dialoog met u tot een goede oplossing komen.

Wij bieden u volgende mogelijkheden aan:

1) Rechtstreekse feedback aan uw contactpersoon bij ADMB HR Services

Bij voorkeur vragen we dat u mogelijke klachten onmiddellijk meldt aan en bespreekt met uw contactpersoon. Heeft u zijn/haar coördinaten niet, gebruik dan het contactformulier
 

2) Klacht gericht aan de Business Unit Manager van ADMB HR Services

Als u zich niet comfortabel voelt om uw klacht rechtstreeks te bespreken met uw contactpersoon, kan u zich richten tot de Business Unit Manager van ADMB HR Services die uw klacht ter harte neemt en u binnen de 4 weken antwoordt.

Vinden van talenten :
Wim Vermander
Jan Breydellaan 107
8200 Brugge
Tel. +32 473 74 19 20
E-mail wim.vermander@admb.be

Meten van talenten :
Marnix Tolpe
Jan Breydellaan 107
8200 Brugge
Tel. +32 475 69 44 35
E-mail marnix.tolpe@admb.be 

Oriënteren en ontwikkelen van talenten :
Rik Boulogne
Koningsstraat 75/4
1000 Brussel
Tel. +32 475 65 00 61
E-mail rik.boulogne@admb.be

 
3) Klachtenprocedure bij de ombudsdienst voor private arbeidsbemiddeling
Groups:
Sitemap