Verhoogde bedragen vrij van socialezekerheidsbijdragen voor geschenken

06/07/2018

Recent verscheen er een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad rond de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken. Hierdoor is het mogelijk om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast stijgt ook de vakbondspremie.

Verhoging vrijgesteld bedrag

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk geven dat vrij is van socialezekerheidsbijdragen. Afhankelijk van de gelegenheid kan u dit geschenk in natura, in geschenkencheques of onder de vorm van een premie toekennen. Retroactief, vanaf 1 januari 2017, komt er een verhoging van dat geschenkbedrag. Ook de syndicale premie die werknemers in sommige sectoren krijgen na een aansluiting bij een vakorganisatie, zal verhogen vanaf 1 januari 2017.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de verhogingen:

Gelegenheid

Huidige bedragen

Nieuwe bedragen 

Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar

€ 35

€ 40

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120

Pensionering

  • Dienstjaar
  • Minimumbedrag
  • Maximumbedrag

 

€ 35 per dienstjaar
€ 105
€ 875

 

€ 40 per dienstjaar
€ 120
€ 1.000

Huwelijk, afleggen verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

Vakbondspremie

€ 135

€ 145

Sitemap