Verhoogde bedragen vrij van sociale zekerheidsbijdragen voor geschenken?

14/05/2018

Recent heeft de ministerraad het ontwerp-KB voor de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken goedgekeurd. In de toekomst zal het dus wellicht mogelijk zijn om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast zal ook de vakbondspremie stijgen.

Verhoging vrijgesteld bedrag

Voor bepaalde gelegenheden kan u uw werknemers een geschenk geven dat vrij is van sociale zekerheidsbijdragen. Afhankelijk van de gelegenheid kan u dit geschenk in natura, in geschenkencheques of onder de vorm van een premie toekennen. Een ontwerp-KB die een verhoging voorziet vanaf 1 januari 2017, werd goedgekeurd door de Ministerraad. Eerder gaf de Nationale Arbeidsraad al een positief advies.

Ook de syndicale premie die werknemers in sommige sectoren krijgen na een aansluiting bij een vakorganisatie, zal vanaf 1 januari 2017 verhogen.

Overzicht

Hieronder een overzicht van de mogelijks toekomstige verhogingen:

Gelegenheid

Huidige bedragen

Bedragen van het ontwerp-KB

Sinterklaasfeest, Kerstmis of nieuwjaar

€ 35

€ 40

Eervolle onderscheiding

€ 105

€ 120

Pensionering

  • Dienstjaar
  • Minimumbedrag
  • Maximumbedrag

 

€ 35 per dienstjaar
€ 105
€ 875

 

€ 40 per dienstjaar
€ 120
€ 1.000

Huwelijk, afleggen verklaring wettelijk samenwonen

€ 200

€ 245

Vakbondspremie

€ 135

€ 145

Nog niet in werking

Momenteel kan u de verhoogde bedragen nog niet toepassen. De bedragen zijn nog onder voorbehoud van een definitieve publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u verder op de hoogte.

Sitemap