Stijging loonplafond educatief verlof

18/04/2017

Het educatief verlof stelt bepaalde werknemers in staat om een opleiding te volgen met behoud van hun normale loon. De werkgever kan er evenwel voor kiezen om dit loon te begrenzen tot een welbepaald loonplafond. Voor het schooljaar 2016-2017 ligt deze loongrens officieel vast op € 2.815.

Hoewel het betaald educatief verlof geregionaliseerd werd, blijven de arbeidsrechtelijke aspecten en de regels rond sociaal overleg federale materie. Dit is ook het geval voor de loongrens.

Vastgelegde grens

Door een publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 maart, werd de loongrens voor het schooljaar 2016-2017 vastgelegd op € 2.815. Dat is € 55 meer dan het schooljaar voordien.

 

Sitemap