Sociale Inspectie voortaan geïntegreerd in RSZ-inspectie

07/07/2017

Sinds 1 juli 2017 zijn de sociale inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid en de RSZ-inspectie samengevoegd tot één inspectiedienst onder de RSZ. Met deze rationalisering én versterking van de inspectiediensten wil de federale regering de strijd tegen sociale fraude opvoeren.

Controle

Naast de eenmaking van bovengenoemde inspectiediensten zijn er ook enkele opdrachten van de Sociale Inspectie overgedragen aan meer gespecialiseerde diensten. Zo gebeurt de controle op de naleving van de regels rond jaarlijkse vakantie voortaan door het Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De nieuwe contactgegevens van de eengemaakte inspectiedienst vindt u terug op de site van de RSZ.

Actieplan 2017

In het actieplan 2017 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping worden volgende activiteitensectoren als prioritair bestempeld voor controles door de verschillende inspectiediensten:

 • de bouwsector
 • de horecasector
 • de schoonmaaksector
 • de garagesector
 • de elektrotechnische sector
 • het goederenvervoer
 • de taxisector
 • de verhuissector
 • de bewakingssector
 • de vleessector
 • de metaalsector
 • de land- en tuinbouwsector

Inspectie in uw onderneming?

Bij vragen of problemen kan u steeds terecht bij uw vertrouwd team van dossierbeheerders.

Sitemap