Nieuwe waardering pc, tablet, telefoon, smartphone en internet

14/11/2017

Heel wat werkgevers stellen kosteloos een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Als deze apparaten ook voor privédoeleinden gebruikt mogen worden, ontstaat er een voordeel waarop sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Vanaf 1 januari 2018 wordt de regelgeving rond dit voordeel vernieuwd.

Modernisering

De huidige regelgeving was aan modernisering toe. Zo hield de wet bijvoorbeeld nog geen rekening met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet altijd dezelfde bedragen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel op twee manieren gemoderniseerd:

  • De raming van het voordeel van het kosteloos gebruik wordt geactualiseerd.
  • De forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën.

Hieronder vindt u de bedragen in de huidige regeling en de nieuwe bedragen die vanaf 1 januari 2018 zullen gelden, onder voorbehoud dat de definitieve wetteksten tegen dan in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn.

  • Vaste en mobiele pc, tablet

Vanaf 1 januari 2018 wordt het voordeel verbonden aan het privégebruik van een ter beschikking gestelde vaste of mobiele PC en tablet als volgt geraamd:

Overzicht:

 

Huidige regelgeving

RSZ en fiscus

RSZ en fiscus

vanaf 1 januari 2018

Vaste of mobiele PC

€ 15/maand

€ 180/jaar

€ 6/maand

€ 72/jaar

Tablet

Geen forfaitaire raming

€ 3/maand

€ 36/jaar

 

Per toestel dat ter beschikking wordt gesteld, wordt een voordeel in natura aangerekend.

  • Vast en mobiel internet

Overzicht:

 

Huidige regelgeving

RSZ en fiscus

 

Vanaf 1 januari 2018

Vast en mobiel internet

 

€ 5/maand

€ 60/jaar

 

€ 5/maand

€ 60/jaar

 

Per verbinding aanrekenen van een voordeel in natura.

Meerdere vaste en/of mobiele verbindingen:

1 x voordeel in natura

  • Gsm en smartphone, vast en mobiel telefoonabonnement

Overzicht:

   

Huidige regeling RSZ

RSZ en fiscus

vanaf 1 januari 2018

 

 

GSM en smartphone

(forfait all-in)

Vast en mobiel telefoonabonnement

 

 

 

  • Forfait € 12,50 /maand

 

€ 4/maand

€ 48/jaar

 

Mobiele telefoon

(toestel)

 

€ 3/maand

€ 36/jaar

 

 

Mobiel internet

€ 5/maand

€ 60/jaar (*)

 

(*) Meerdere vaste en/of mobiele verbindingen: 1 x voordeel in natura
Vanaf 1 januari 2018 wordt het voordeel van een gsm en smartphone opgebouwd uit verschillende bestanddelen: het toestel, het telefoonabonnement en het mobiel internet in geval van een smartphone. Elk van deze zaken wordt apart gewaardeerd. Bij een combinatie moeten de forfaits opgeteld worden.

Voorbeeld
De combinatie van een kosteloos ter beschikking gestelde smartphone, met gratis telefoon- en internetabonnement, komt vanaf 1 januari 2018 bijgevolg op € 12 per maand . Momenteel is dat nog € 12,5 per maand.

Gevolgen voor u als werkgever?

U bekijkt best de impact van de wijzigingen vanaf 1 januari 2018 in uw bedrijf. Eventueel moeten toepasselijke clausules in overeenkomsten en/of reglementen aangepast of aangevuld worden. Van zodra de wijzigingen definitief zijn, zullen de huidig gehanteerde bedragen door ADMB Sociaal Bureau aangepast worden aan nieuwe forfaits.

Als er op basis van aangepaste regelgeving sprake is van voordelen die nog niet aangegeven werden, vragen we u om ADMB Sociaal Bureau hiervan in kennis te stellen.

Sitemap