Nieuwe fiscale bedragen voor studenten

02/02/2017

Jaarlijks veranderen de fiscale bedragen voor studenten. Deze grensbedragen bepalen hun vrijgesteld inkomen en of ze fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders. Hieronder de nieuwigheden voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017).

Vrijgesteld inkomen

Een student heeft recht op een belastingvrije som. Dat is een deel van het inkomen dat niet wordt belast. Voor het inkomstenjaar 2017 bedraagt dat belastingvrij bedrag voor studenten € 7.570.

Jobstudent nog ten laste van ouders?

Als de student nog fiscaal ten laste van zijn ouders wil zijn, mag hij met een studentenovereenkomst maximaal onderstaande bedragen verdienen op jaarbasis:

*Algemeen:

 • wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07%) ingehouden wordt:
  • als bediende: € 7.661,34 bruto
  • als arbeider: € 7.754,61 bruto
 • wanneer op hun loon beperkte RSZ (2,71%) ingehouden wordt: € 6.845,51 bruto
 • wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: € 6.660 (= bruto bestaansmiddelen)
 • netto-belastbaar: € 5.328

*Als student met alleenstaande vader of moeder:

 • wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07%) ingehouden wordt:
  • als bediende: € 9.703,21
  • als arbeider: € 9.821,34
 • wanneer op hun loon beperkte RSZ (2,71%) ingehouden wordt: € 8.669,96 bruto
 • wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt: € 8.435 (= bruto bestaansmiddelen)
 • netto-belastbaar: € 6.748

*Als gehandicapte student met alleenstaande vader of moeder:

 • wanneer op hun loon volledige RSZ (13,07%) ingehouden wordt:
  • als bediende: € 11.486,25
  • als arbeider: € 11.626,09
 • wanneer op hun loon beperkte RSZ (2,71%) ingehouden wordt: € 10.263,13 bruto
 • wanneer op hun loon geen RSZ ingehouden wordt : € 9.985 (= bruto bestaansmiddelen)
 • netto-belastbaar: € 7.988

Opgelet:

 • Bij de bedragen met volledige RSZ wordt noodgedwongen geen rekening gehouden met de RSZ-werkbonus. Hierdoor zullen de opgegeven bedragen in bepaalde omstandigheden te hoog liggen.
 • Als de student alimentatiegeld krijgt, moet 80% van dat bedrag meegeteld worden in de berekening om na te gaan of hij of zij fiscaal ten laste kan blijven. Om dat te compenseren, wordt de hierboven vermelde maximumgrens van de bruto bestaansmiddelen verhoogd met € 3.200.
 • Voor de inkomsten die de student niet op basis van een studentencontract verdiende, wordt het bruto belastbaar bedrag verlaagd met € 2.660.
Sitemap