Het einde van de ecocheque

03/02/2017

De sociale partners hielden de ecocheque in 2009 boven het doopvont. Op een goedkope manier kon de werkgever een (ecologisch) extraatje geven aan zijn werknemers. Maar tegen 2018, minder dan tien jaar later, verdwijnt de ecocheque.

Vanwaar komt de ecocheque?

In de onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010 was er nauwelijks ruimte voor loonsverhogingen. De sociale partners bereikten uiteindelijk een compromis: de indexverhogingen bleven behouden én er was een netto-stijging mogelijk van de koopkracht van de werknemers via een premie. Die bonus bedroeg € 125 in 2009 en € 250 in 2010.

De wetgever besloot meteen om deze premie te vertalen naar concrete koopkracht: de ecocheque. De werkgevers en/of sectoren konden die cheques toekennen aan hun werknemers om vastgelegde, ecologische producten aan te kopen. De Nationale Arbeidsraad (NAR) werkte de regeling verder uit en stelde een lijst op van artikelen waarvoor ecocheques gebruikt mochten worden. Sinds 1 maart 2016 kon de werknemer ook herstellings- en onderhoudswerken van die ecologische producten betalen met ecocheques.

Waarom verdwijnt de ecocheque?

Er bestaan verschillende redenen waarom de wetgever de ecocheque wil afschaffen. In de eerste plaats bleven heel wat cheques ongebruikt terwijl de geldigheidstermijn ondertussen ongemerkt verstreek.
 
Daarnaast worden ook de administratieve rompslomp en bijhorende kosten vaak aangehaald als belangrijke drijfveren om de ecocheques af te schaffen.
Ten slotte was het voor de werknemers niet altijd duidelijk wat ze precies met de cheques konden kopen. Bovendien interpreteerden winkels de regels vaak zeer breed. Hoewel dat niet de bedoeling was, gingen ook niet-ecologische producten over de toonbank in ruil voor ecocheques.

Wanneer verdwijnt de ecocheque?

Begin 2016 voerde de wetgever nog een elektronische versie in, maar de ecocheque zou moeten verdwijnen tegen 2018. Daarover is er een akkoord met de meerderheidspartijen in de regering. Toch zal de premie van de cheque niet helemaal verdwijnen, want het zou mogelijk zijn om hetzelfde bedrag als nettoloon uit te betalen onder een nieuwe looncode.

Wat gebeurt er met de maaltijdcheque?

Het is nog altijd onduidelijk wat er met de maaltijdcheque zal gebeuren. Al jaren lopen hierover gesprekken. Regelmatig zijn er pogingen om ook deze cheques te vervangen door een gewoon nettobedrag op de rekening van de werknemer. Daarvoor zijn gelijkaardige redenen als voor het verdwijnen van de ecocheques (zie hierboven). Hoewel de maaltijdcheques voorlopig blijven bestaan zijn ze in de toekomst mogelijk hetzelfde lot beschoren als de ecocheques.

Sitemap