Ecocheques voortaan ook elektronisch

11/01/2016

Met de ecocheque kunnen werknemers producten en diensten met een ecologisch karakter, die voorkomen op een lijst opgesteld door de Nationale Arbeidsraad, betalen. De ecocheques worden niet als loon beschouwd wanneer aan een aantal cumulatieve voorwaarden is voldaan. Met de invoering van de elektronische ecocheque zijn hier een aantal voorwaarden bij gekomen. 

Bijkomende voorwaarden

In navolging van de elektronische maaltijdcheques kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2016 nu ook ecocheques in een elektronische vorm toekennen aan werknemers. Naast de reeds bestaande voorwaarden (schriftelijk vastgelegd, waarde per cheque maximaal € 10, op naam van de werknemer, beperkte geldigheidsduur en beperkt gebruik, geen omruiling in geld, maximumbedrag van € 250), bepaalde de regering een aantal bijkomende voorwaarden:

  • vermelding op de loonfiche;
  • mogelijkheid tot nazicht saldo;
  • bestelling bij een erkende uitgever;
  • diefstal of verlies mag geen bijkomende kosten voor de werknemer meebrengen. 

Overstappen naar elektronische ecocheques

Kiest u er als werkgever voor om over te schakelen op elektronische ecocheques, dan zal u een wijziging van uw ondernemings-cao of een bijlage bij uw individuele schriftelijke overeenkomst moeten opmaken.

Met de leveranciers van de elektronische ecocheques moeten nog verdere afspraken gemaakt worden. Deze handelen onder meer over de bestandsvorm en lay-out die sociale secretariaten in de toekomst bij bestellingen dienen te hanteren. Meer informatie over de praktische werkwijze om elektronische ecocheques te bestellen volgt.

Bron: koninklijk besluit van 16 december 2015 tot wijziging van artikel 19quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 april 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 januari 2012, BS 24 december 2015, geldig vanaf 1 januari 2016.

Sitemap