ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH BEZPOŚREDNIO U BELGIJSKIEGO PRACODAWCY

CO TO JEST DODATEK RODZINNY I JAKI JEST JEGO CEL?

Dodatek rodzinny to forma swiadczenia socjalnego przyznawanego z tytulu posiadania dzieci a jego celem jest oczywiscie wspieranie rodzin posiadajacych dzieci na utrzymaniu.

Dodatek rodzinny to wklad pracodawcy w wysokosci 7 % (kwoty brutto pracownika) skladki na rzecz ubezpieczenia spolecznego pracownika. Pracownik nie jest w tym przypadku obciazony zadnymi oplatami lub skladkami. Oznacza to, iz kazdy pracownik posiadajacy dzieci moze ubiegac sie o dodatek rodzinny. Z kolei kazdy pracodawca moze zapisac sie do dowolnie wybranego przez siebie Funduszu Swiadczen Rodzinnych.

DLA KOGO PRZEWIDZIANE SA DODATKI RODZINNE

Dodatek rodzinny moze byc wyplacany na dzieci które nie ukonczyly 18 roku zycia lub 25 roku zycia, pod warunkiem, ze nadal kontynuuja nauke szkolna. Dodatek rodzinny przysluguje takze inwalidom do 21 roku zycia.

KTO POSIADA PRAWO DO DODATKÓW RODZINNYCH

Prawo do otrzymywania swiadczen rodzinnych przysluguje (takze) wszystkim polskim pracownikom, którzy sa zatrudnieni u pracodawcy belgijskiego (w firmie belgijskiej). Wchodzi w zycie od miesiaca nastepujacego po miesiacu w którym nastapilo oficjalne zatrudnienie (oraz oficjalne zameldowanie w urzedzie gminy). Prawo do otrzymywania dodatku rodzinnego jest rozpatrzone na podstawie zatrudnienia jednego z rodziców (najczesciej w tym przypadku ojca).

W JAKI SPOSÓB POLSKI PRACOWNIK MOZE UBIEGAC SIE O DODATEK RODZINNY?

Polski pracownik zatrudniony w belgijskiej firmie powinien uzyskac takie informacje od swojego pracodawcy. Kazdy pracodawca ma obowiazek przystapienia do jednego z funduszu swiadczen rodzinnych i poprzez ta wlasnie instancje regulowana jest kwestia wyplaty.

Czesto to wlasnie pracodawca wystepuje o przyznanie swiadczenia rodzinnego dla swojego pracownika. W tym celu polski pracownik musi wypelnic odpowiednie dokumenty w których podaje wszelkie dane dotyczace jego sytuacji rodzinnej (np. dane personalne i adresowe swoje i wspólmalzonki badz partnerki, dane swoich dzieci dla których wnioskuje o dodatki rodzinne, itp.).

JAKIE SA PROCEDURY PRZYZNANIA DODATKU RODZINNEGO?

Jesli chodzi o procedury to na samym poczatku wszystko polega na wypelnieniu odpowiednich formularzy. Zaczyna sie od formularza AA (Model AA) - Wniosek o przyznanie dodatku rodzinnego, nastepnie model P12 – Sytuacja rodzinna i zawodowa, model E401 - Zaswiadczenie dotyczace czlonków rodziny, i ewentualnie Model W – Przyznanie dodatku rodzinnego na dziecko – konto bankowe. W dalszej fazie niezbedny jest takze formularz E411 – Prosba o informacje dotyczace uprawnienia do swiadczen rodzinnych w Polsce).

PROCEDURA „krok po kroku” wyglada nastepujaco:

 1. Pracownik wypelnia Model AA (Wniosek o przyznanie dodatku rodzinnego) a nastepnie jego pracodawca sklada powyzszy wniosek w swojej instancji swiadczen rodzinnych.
 2. Belgijski fundusz dodatków rodzinnych (np. ADMB Kinderbijslagfonds) przesyla kolejne dokumenty na adres rodziny (przewaznie malzonki) do Polski w celu wypelnienia brakujacych danych i uzyskania potwierdzenia w odpowiednich instancjach w Polsce (sa to dokumenty: Model P12, Model E 401, Model W.). Niektóre formularze, takie jak na przyklad E401 musza zostac takze potwierdzone przez odpowiedni organ polski lub belgijski (jesli cala rodzina przebywa juz oficjalnie w Belgii).
 3. Po wypelnieniu i podpisaniu powyzszych dokumentów przez polskie instancje i odpowiednie osoby w Polsce, komplet dokumentów powraca do funduszu swiadczen rodzinnych w Belgii (Polskie instancje przesylaja je z powrotem).
 4. Kolejny krok to przeslanie formularza E 411 przez fundusz belgijski do odpowiedniej instancji w Polsce (jednej z 16 Regionalnych Osrodków Polityki Spolecznej w kraju – w zaleznosci od miejsca zamieszkania rodziny pracownika w Polsce) w celu otrzymania informacji nt. przyslugujacego prawa,  o ewentualnych wyplatach swiadczenia rodzinnego w Polsce i konkretnych miesiecznych kwotach na poszczególne dziecko. Dopiero na podstawie prawidlowo uzupelnionego (podstemplowanego i podpisanego) formularza E411, fundusz belgijski jest w stanie ustalic wysokosc kwoty zasilku rodzinnego.

Po pomyslnym zakonczeniu wyzej opisywanych etapów nastepuje decyzja o wyplacie dodatku rodzinnego dla osób skladajacych wniosek o przyznanie pieniedzy. Jest to w zaleznosci od sytuacji wyplata pelnego belgijskiego swiadczenia lub doplata róznicy pomiedzy kwotami polskimi i belgijskimi. Wyplata pelnego dodatku na dzieci nastepuje co miesiac, natomiast doplata jest regulowana raz na pól roku z wyrównaniem wszystkich minionych miesiecy.

JAK DLUGO TRWAJA TAKIE FORMALNOSCI?

Z powodu koniecznosci wymiany wszystkich niezbednych dokumentów pomiedzy instancjami belgijskimi i polskimi procedury takie moga trwac nawet kilka miesiecy. Niemniej jednak nie jest to spowodowane opieszaloscia urzedników lecz tym ze w kazdym wypadku potrzebne sa oryginalnie podpisane i podstemplowane dokumenty a uzyskanie tego wszystkiego wiaze sie z listowna wymiana dokumentów. Z racji tego iz sa to sprawy urzedowe i dla kazdego wniosku wymagane jest oficjalne potwierdzenia, to w tym wypadku droga biurokracyjna jest po czesci usprawiedliwiona.

Nalezy jednak pamietac o istotnej sprawie – dodatki rodzinne wyplacane sa takze wstecz co oznacza ze kwoty beda obliczone od daty rozpoczecia pracy (miesiac kolejny po rozpoczeciu zatrudnienia) danego pracownika w firmie.

W JAKICH WYSOKOSCIACH WYPLACANE SA DODATKI RODZINNE?

Dodatki rodzinne wyplacane sa w zaleznosci od konkretnej sytuacji rodzinnej.

Jesli chodzi o podstawowe miesieczne sumy to wygladaja one nastepujaco (od 1/12/2012):

 • 90,28 € na pierwsze dziecko
 • 167,05 € na drugie dziecko
 • 249,41 € na trzecie i kolejne dzieck
 • 1.223,11 € premia adopcyjn

Ponadto przyslugiwac moga jeszcze inne suplementy do podstawowych kwot swiadczen rodzinnych, którymi sa na przyklad: dodatki dla dzieci niepelnosprawnych, dodatki ze wzgledu na wiek, premia szkolna…

(Dokladne wyliczenia mozna uzyskac w swoim funduszu swiadczen rodzinnych)

PREMIA Z TYTULU URODZENIA SIE DZIECKA

Z tytulu urodzenia sie dziecka przysluguje dodatek do zasilku w formie jednorazowej zapomogi w wysokosci:

 • 1.123,11 € - za urodzenie pierwszego dziecka
 • 920,25 € - za urodzenie drugiego i kolejnego dziecka
 • 1.223,11 € - za kazde urodzone dziecko z ciazy wieloplodowej

*** (Dla osób wykonujacych dzialalnosc gospodarcza na wlasny rachunek (samozatrudnienie, wspólwlasnosc w spólce) kwoty dodatków rodzinnych ksztaltuja sie tak samo jak przypadku pracownika etatowego.

CZY W SKLAD DODATKÓW RODZINNYCH WCHODZA TAKZE PREMIE ZA NARODZINY DZIECKA?

Tak. Jesli polskiemu pracownikowi zatrudnionemu u belgijskiego pracodawcy urodzi sie dziecko to pomimo tego iz nastapilo to w Polsce, takze  moze posiadac prawo do pobrania premii za narodziny w Belgii (Kraamgeld). W takiej sytuacji musi jednak najpierw zlozyc wniosek o przyznanie zasilku porodowego („becikowego”) w Polsce. Premia za narodziny dziecka przyznawana i wyplacana jest na rzecz matki.

KTO OTRZYMUJE DODATEK RODZINNY?

Dodatek rodzinny otrzymuje w wiekszosci przypadków matka dzieci i to na jej adres wysylane sa pieniadze (zdarzaja sie tez sytuacje w których dodatek rodzinny otrzymuje ojciec). Wyplata moze zostac dokonana poprzez miedzynarodowy przekaz pocztowy oraz w sposób szybszy i bezpieczniejszy jakim jest przelew na rachunek bankowy. W tym przypadku bardzo istotna rzecza jest posiadanie takiego osobistego rachunku bankowego przez matke w Polsce lub ewentualnie moze to byc konto obydwojga malzonków jednak matka musi miec pelne prawo do dysponowania kontem.

CZY JESLI W POLSCE JEST WYPLACANY DODATEK RODZINNY TO W BELGII TEZ POSIADAMY DO NIEGO PRAWO?

Dodatek rodzinny wyplacany jest zazwyczaj w jednym kraju, lecz co jest istotne mamy prawo do kwoty wyzszej. W tym przypadku jesli na przyklad w Polsce otrzymujemy juz dodatek rodzinny na dzieci a jego kwota jest nizsza to w Belgii zostanie wyplacone wyrównanie tej kwoty. Jesli w Polsce nie przysluguje nam prawo do dodatku na dzieci to w Belgii mozemy otrzymac cala jego kwote. Jednak w Polsce zawsze nalezy dokonac zlozenia wniosku o swiadczenia rodzinne w celu ustalenia ewentualnego prawa i nastepnie  jego prawidlowego  oszacowania w Belgii.

W celu uzyskania ogólnych informacji na temat zwiazany ze swiadczeniami rodzinnymi w Belgii mozna sie kontaktowac z polskojezycznym konsultantem ADMB.