Legalny Pobyt w Belgii

Cudzoziemcem uznaje się w Belgii każdą osobę nie posiadającą belgijskiej narodowości. Procedura starania się o legalny pobyt na terenie Belgii zależna jest od celu pobytu cudzoziemca.

Jednak niezależnie od celu pobytu, każdy cudzoziemiec przybywający do Belgii i nie zatrzymujący się w hotelu, powinien w ciągu 8 dni zameldować się w urzędzie gminy w której ma zamiar przebywać.

Więcej informacji na temat legalnego pobytu na terenie Belgii można uzyskać na stronie vreemdelingenrecht.be lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.