Nieuws

 • 16/07/2018
  Door een geplande technische interventie zullen de website en alle online toepassingen van Groep ADMB en Zenito van donderdagavond 19 juli om 19 uur tot vrijdagochtend 20 juli om 6.00 uur. Gelieve hiermee rekening te houden.
 • 25/06/2018
  Onze kantoren zijn gesloten op 11 juli en 15 augustus. Dank voor uw begrip.
 • 20/03/2018
  De Vlaamse regering keurde een regeling goed over de transitiepremie. Deze nieuwe premie is bedoeld als ondersteuning voor inactieve 45-plussers die de stap willen zetten naar een zelfstandige activiteit. Iemand die voldoet aan de voorwaarden kan zo gedurende maximaal 24 maanden een maandelijkse premie krijgen. Deze nieuwe Vlaamse regeling treedt in werking op 15 maart 2018.
 • 05/09/2017
  Wanneer u wil starten met de uitbating van toeristenlogies in de vorm van een hotel, een B&B, een camping of een vakantiepark, moet u rekening houden met verschillende verplichtingen. Deze regels verschillen in België van gewest tot gewest.
 • 02/02/2017
  In het kader van de taxshift heeft de regering een verlaging voorzien van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. Dit wordt geleidelijk aan doorgevoerd tussen 2016 en 2018.
 • 02/02/2017
  Sinds 2015 worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op basis van hun netto belastbaar inkomen van het bijdragejaar. Omdat dit inkomen aanvankelijk nog niet gekend is, worden er voorlopige sociale bijdragen berekend op het inkomen van 3 jaar voordien. Eenmaal de belastingadministratie het werkelijk inkomen meedeelt aan het sociaal verzekeringsfonds (zoals Zenito), worden de sociale bijdragen herzien.
 • 14/11/2016
  Minister Geens maakt momenteel volop werk van een hervorming van het vennootschapsrecht. Hiermee wil hij komaf maken met het Wetboek van Vennootschappen dat al van 1999 dateert. Tegelijkertijd sleutelt minister Van Overtveldt aan een hervorming van de vennootschapsbelasting. Maar welke impact zal dit op uw onderneming hebben?
 • 10/11/2016
  De overdracht en opvolging van een zaak brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Voor vele ondernemers is het een zware klip om te nemen. Het handboek ‘Uw zaak overlaten, verkopen of beëindigen’ van Integraal vzw en met de medewerking van Groep ADMB en Zenito helpt u degelijk voorbereid voor de dag te komen.
 • 17/10/2016
  Een tevredenheidsenquête bij 55.000 klanten wees uit dat heel wat onder hen graag hun rekeningen elektronisch ontvangen. Goed nieuws voor deze klanten: één e-mailtje volstaat om voortaan vervaldagberichten digitaal toegestuurd te krijgen.
 • 04/10/2016
  Markant vzw en UNIZO bekronen met de WOMED Award vrouwelijk ondernemerstalent. Dit met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  Kandidates kunnen zich voor 13 november 2016 inschrijven voor dé onderneemster of dé Belofte van het jaar. Deelnemen betekent sowieso een mooie boost voor de onderneemster en haar zaak!
Sitemap