Welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht?

In België zijn bepaalde verzekeringen verplicht. Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuig

 

U bent wettelijk verplicht om voor uw motorrijtuig (bromfiets, auto, quad,…) een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, beter gekend als de autoverzekering. Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw motorrijtuig aan anderen veroorzaakt.

U kan deze autoverzekering uitbreiden met:

  • de waarborg ‘rechtsbijstand’ die u helpt met het terugvorderen van zowel stoffelijke als lichamelijke schade veroorzaakt door anderen
  • de waarborg ‘eigen schade’ die de schade aan uw eigen wagen, veroorzaakt door anderen of door uzelf, vergoedt

 


Verzekering arbeidsongevallen

 

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering voor uw personeel te nemen. Deze polis vergoedt de lichamelijke schade van uw werknemer die slachtoffer is van:

  • een arbeidsongeval
  • een ongeval op weg van of naar het werk

 

Ook hier kan u enkele interessante uitbreidingen nemen:

  • de waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk maximum’. De wetgeving beperkt de vergoeding van het loonverlies tot een bepaald bedrag. Via deze waarborg kunt u het loon van uw werknemer boven deze grens bijverzekeren.
  • de waarborg ‘ongevallen in het privéleven’: na een ongeval buiten de werkuren van uw werknemer voorziet deze waarborg in de terugbetaling van het gewaarborgd maandloon dat u, als werkgever, uitbetaalde.

Beide waarborgen vormen extralegale voordelen voor uw personeel. Bovendien kan u, als werkgever, de premie fiscaal aftrekken.

 

 

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand en ontploffing

 

Bepaalde bedrijven of instellingen, die een ruimte hebben die openstaat voor het publiek, zijn wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering Brand en Ontploffing aan te gaan.

Deze verzekering garandeert dat de slachtoffers van een brand of ontploffing in uw zaak snel vergoed worden, zonder dat eerst de moeilijke vraag ‘Wie is aansprakelijk?’ beantwoord moet worden.

 

Enkele voorbeelden van bedrijven die deze verzekering moeten nemen:

  • dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden
  • restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale, voor het publiek toegankelijke, oppervlakte minstens 50m² bedraagt
  • hotels en motels die minstens 10 klanten kunnen ontvangen en 4 kamers hebben
  • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van minstens 1000m² bedraagt

 


Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beroep

 

Voor bepaalde beroepen zijn extra verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid beroep) verplicht. Dit is o.a. zo voor architecten, reisorganisatoren, vastgoedmakelaars, boekhouders en verzekeringstussenpersonen.

 


Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 

Tenslotte zijn er nog bepaalde activiteiten waarvoor een verzekering verplicht is. Zo zijn jagers wettelijk verplicht om een verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid Jacht’ te nemen.

 

 

Uiteraard zijn er ook heel wat verzekeringen die niet bij wet verplicht zijn, maar die wel een belangrijke bescherming vormen voor u, uw gezin en/of onderneming. ADMB Verzekeringen helpt u hierbij graag verder.

 

Groups:
Sitemap