Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Echt genieten van uw pensioen kan u alleen als u de financiële mogelijkheid heeft om comfortabel te leven. Uw wettelijk pensioen helpt u hierbij, maar zal niet voldoende zijn om uw levensstijl te behouden. U begint dus beter nu al te sparen voor uw pensioen.

 

Als zelfstandige kan u vrijwillig bijdragen storten voor uw vrij aanvullend pensioen.  U kan hiervoor een contract VAPZ (Vrij Aanvullend pensioen voor zelfstandigen) nemen bij ADMB.

 

 

Fiscaal voordelig

Uw gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar (tegen de marginale aanslagvoet).  Hierdoor bekomt u een lager inkomen en spaart u ook sociale bijdragen uit.

Bovendien betaalt u geen verzekeringstaks op de gestorte premies en geen belasting op de winstdelingen.

 

 

 

Bent u loontrekkende en wenst u bijkomend te sparen voor uw pensioen? Klik dan hier.
Klik hier voor de oplossingen indien u zaakvoerder bent van een vennootschap.

Groups:
Sitemap