Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Deze verzekering vergoedt bij brand of ontploffing de lichamelijke en stoffelijke schade van de slachtoffers in uw zaak.

De verzekerde kapitalen liggen wettelijk vast en deze polis is verplicht voor diverse publiek toegankelijke gelegenheden: 

  • dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden
  • restaurants, frituren en drankgelegenheden wanneer de totale, voor het publiek toegankelijke, oppervlakte minstens 50m² bedraagt
  • hotels en motels die minstens 10 klanten kunnen ontvangen en 4 kamers hebben
  • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van minstens 1.000m² bedraagt
Groups:
Sitemap