Brandverzekering onderneming

Om uw onderneming te beschermen tegen risico’s zoals brand, storm, waterschade, glasbreuk en natuurrampen kan u een patrimoniumverzekering (ook gekend als brandverzekering) nemen. De waarborgen zijn dus veel ruimer dan de naam doet vermoeden. 

Aanvullend kan u ook uw uitrusting, uw meubilair, uw voorraad en uw materiaal verzekeren tegen deze risico’s, aangevuld met de waarborg diefstal. 

Een brandverzekering is een technische materie waarbij wij u graag begeleiden.

Groups:
Sitemap