ADMB Rechtsbijstand voor werkgevers

De ADMB Rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die u, als werkgever, beschermt bij gerechtelijke geschillen met vakbonden of overheidsinstanties.

 

Voor personeelskwesties waarvoor de arbeidsrechtbank en de correctionele rechtbank bevoegd zijn, verleent ADMB Rechtsbijstand tussenkomst voor:

  • honorarium van advocaat, expert en gerechtsdeurwaarder
  • gerechtskosten
  • procedure- en uitvoeringskosten

 

Voordelen ADMB Rechtsbijstand voor werkgevers:

 

  • vrije keuze van advocaat
  • beperkte wachttijd van drie maanden na de aansluiting
  • de premie is fiscaal aftrekbaar

 

U kan ook een beroep doen op de ADMB Rechtsbijstandsverzekering als u uw rechten als werkgever wil laten gelden ten opzichte van een (gewezen) werknemer of overheidsinstantie.

Met onze vernieuwde waarborgen komt ADMB Rechtsbijstand ook tussen tot 5.000 euro in de zuiver administratieve procedure voor de inbreuken van niveau 3 & 4, voorzien in het nieuw sociaal strafwetboek.

Groups:
Sitemap