ADMB Omnifisc

Verzekering tegen belastingcontroles

De kans dat u vroeg of laat te maken krijgt met een doorgedreven fiscale controle is dus sterk toegenomen.  De onverwachte kosten van deze belasting of btw controles kunnen hoog oplopen (omzetverhogingen, boetes, intresten).

Het is daarom noodzakelijk dat u kan rekenen op deskundige bijstand van uw fiscale raadgever. En mocht het tot een rechtszaak komen, neemt u op basis van de succesratio van de fiscus best een goede advocaat mee naar de rechtbank.

Bescherming tegen oplopende kosten van controles

Dankzij ADMB Omnifisc beschermt u zich tegen de zware kosten die volgen uit belastingcontroles. ADMB Omnifisc betaalt voor ondernemingen of zelfstandigen bij een fiscale controle of betwisting alle erelonen van de fiscale raadgevers en advocaten.

ADMB Omnifisc biedt naast deze optimale bijstand bij fiscale controles vele extra voordelen:

  • u hoeft niets voor te schieten, want wij betalen rechtstreeks aan uw raadgever
  • de premie is fiscaal aftrekbaar
  • een uitzonderlijk hoge dekking van 30.000 euro (15.000 euro voor de administratieve verdediging - 15.000 euro voor de gerechtelijke verdediging).

Welke waarborgen levert ADMB Omnifisc?

De polis waarborgt fiscale controles en gerechtelijke procedures met betrekking tot inkomstenbelasting en BTW.

Welke kosten zijn gedekt?

Alle kosten en erelonen van

  • erkende boekhouders en accountants
  • advocaten en deurwaarders voor het voeren van een fiscale procedure voor de Belgische Rechtbanken

De keuze van advocaat is vrij.

Wie is verzekerd?

  • de verzekeringsnemer
  • de partner (gehuwd of samenwonend)
  • de bestuurder, zaakvoerder of werkende vennoot

Welke wachttijd?

De wachttijd is vier maanden na ondertekening van het voorstel en betaling van de premie. De waarborg is verworven voor zover u, als verzekeringsnemer, geen kennis had van het geschil vóór de ondertekening van het verzekeringsvoorstel.

Hoeveel bedraagt de premie?

  Premie jaar 1 Premie vanaf jaar 2
Zelfstandigen
  Zelfstandigen in bijberoep € 128 € 160
  Zelfstandigen in hoofdberoep € 256 € 320
       
Vennootschappen
  Omzet lager dan 1 miljoen euro € 256 € 320
  Omzet tussen 1 en 3 miljoen euro € 520 € 650
  Omzet tussen 3 en 5 miljoen euro € 864 € 1.080
  Omzet tussen 5 en 10 miljoen euro € 1.200 € 1.500
  Omzet tussen 10 en 20 miljoen euro € 1.600 € 2.000
  Omzet tussen 20 en 30 miljoen euro € 2.000 € 2.500
  Omzet boven de 30 miljoen euro op maat op maat

De opgegeven bedragen zijn jaarpremies en bevatten alle kosten en taksen.

Groups:
Sitemap