Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

De aansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf voor de financiële gevolgen bij het veroorzaken van schade aan anderen. Dit kan materiële schade zijn aan goederen of gebouwen van uw klant of van anderen, of lichamelijke schade. Deze polis vergoedt de slachtoffers in uw plaats. 


Drie waarborgen

U beschermt zich zo optimaal tegen de gevolgen van veroorzaakte schade door uw bedrijf. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bevat drie luiken:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: voor schade veroorzaakt tijdens uw werkzaamheden.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid na werken: voor schade ontstaan na uw werkzaamheden.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid toevertrouwde goederen: voor schade aan goederen die u toevertrouwd werden om aan te werken.

Let wel, deze waarborgen zijn beperkt tot de niet-contractuele schade.  Schade door contractuele fout of beroepsfouten (slechte uitvoering van het werk) vallen niet onder deze polis. Voor sommige beroepen is het wel mogelijk uw beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.


Anderen veroorzaken schade aan uw bedrijf

Dankzij de waarborg rechtsbijstand kan u ook een beroep doen op uw verzekering indien anderen u of uw bedrijf schade berokkenen. Wij zorgen ervoor dat u een vergoeding krijgt voor de geleden schade.


Personeel

Stelt u personeel te werk? Als werkgever bent u ook aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door uw werknemers.  Het is dus belangrijk dat u bij wijzigingen in uw personeelsbestand ook uw verzekeraar inlicht.


Hoeveel bedraagt de premie?

Wij berekenen uw premie op basis van uw activiteit en de omvang van uw bedrijf. Contacteer ons voor een offerte op uw maat!

Groups:
Sitemap