Nieuwe leeftijdsgrenzen SWT in 2017

05/05/2017

Het had heel wat voeten in de aarde, maar de Nationale Arbeidsraad publiceerde recent de kadercao’s die de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) verlengen. Nu we weten wat de leeftijdsvoorwaarden zijn in 2017, zijn de sectoren aan zet om deze leeftijdsgrenzen via sectorale cao’s toe te passen.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die toegepast worden wanneer een werknemer ten vroegste op 1 januari in 2017 ontslagen wordt.

SWT vanaf 62 jaar

De leeftijd voor het algemeen stelsel (op basis van  cao nr. 17) bedraagt 62 jaar. De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar voor mannen terwijl de loopbaanvoorwaarde voor vrouwen geleidelijk opgetrokken wordt tot 40 jaar in 2024.

SWT vanaf 60 jaar

SWT vanaf 60 jaar is nog mogelijk op basis van een sectorale cao. Deze sectorale cao moest gesloten en neergelegd worden vóór 1 juli 2015 en moest uiterlijk op 1 januari 2015 in werking treden.

Omdat een sectorale cao die het SWT invoert ten hoogste een duurtijd van 3 jaar mag hebben, zal dit SWT vanaf 60 jaar uiterlijk tot en met 2017 toegepast kunnen worden.

De vereiste loopbaanvoorwaarde bij deze cao’s van 60 jaar is dezelfde als voor cao nr. 17.

SWT vanaf 58 jaar (in 2017)  en 59 jaar (in 2018)

Het SWT vanaf 58 jaar omvat in 2017 nog vier stelsels: één op grond van een lange loopbaan, twee stelsels voor de zware beroepen en ten laatste een stelsel op grond van een medisch statuut. Voor de eerste drie stelsels wordt de leeftijdsgrens in 2018 opgetrokken tot 59 jaar. Vanaf 1 januari 2018 zal er enkel nog een SWT vanaf 58 jaar bestaan op grond van een medisch statuut.

De leeftijdsgrens voor de lange loopbaan en de zware beroepen wordt geleidelijk opgetrokken tot 60 jaar. Om de minimumleeftijd van 58 jaar (in 2017) en 59 jaar (in 2018) te kunnen toepassen, moet een sectorale cao afgesloten worden waarin de lagere leeftijdsgrenzen opgenomen worden én waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de cao is afgesloten in toepassing van de betreffende NAR-cao.

Lange loopbaan

Het ‘SWT – lange loopbaan’ is een stelsel op basis van een NAR-cao. Er is geen sectorale of ondernemings-cao (of collectief akkoord) nodig. NAR-cao nr. 124 voorziet nu in dit stelsel van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar.

Zwaar beroep

Om gebruik te maken van het SWT voor mensen met een zwaar beroep moet een sectorale of ondernemings-cao gesloten worden.

De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar, waarvan minstens een aantal jaren een zwaar beroep: ofwel 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, ofwel 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren.

Zwaar beroep / nachtarbeid / medische ongeschiktheid PC 124

Om van dit stelsel gebruik te maken, moet er zowel een NAR-cao als een sectorale cao worden afgesloten. NAR-cao nr. 120 voorziet nu in dit stelsel van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De vereiste loopbaan bedraagt 33 jaar en de persoon in kwestie moet:

 • minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties of;
 • een aantal jaren een zwaar beroep uitgeoefend hebben:
  • ofwel minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren;
  • ofwel minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren of;
 • tewerkgesteld zijn in de bouwsector en medisch niet meer geschikt zijn voor het beroep.

Opgelet: Het ‘zwaar beroep’ wordt twee keer ingeroepen, eens met loopbaanvereiste van 35 jaar en nog eens met een loopbaanvereiste van 33 jaar. De inhoud van het begrip ‘zwaar beroep’ is in beide stelsels dezelfde. Het verschil is dat het stelsel met een loopbaanvereiste van 35 jaar ook via een ondernemings-cao kan worden ingevoerd.

Medisch statuut

Het SWT blijft mogelijk vanaf 58 jaar voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van mindervalide werknemer.

Het ‘SWT – medisch statuut’ is een stelsel op basis van een NAR-cao. Er is geen sectorale of ondernemings-cao (of collectief akkoord) nodig. NAR-cao nr. 123 voorziet in dit stelsel van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar.

Overzichtstabel:

Minimumleeftijd

Beroepsverleden

Cao

Vanaf

Man

Vrouw

62 jaar

2017

40 jaar

33 jaar

Cao nr. 17

 

of

Cao als verlenging van cao gesloten vóór 1/01/12

2018

40 jaar

34 jaar

2019

40 jaar

35 jaar

2020

40 jaar

36 jaar

2021

40 jaar

37 jaar

2022

40 jaar

38 jaar

2023

40 jaar

39 jaar

2024

40 jaar

62 jaar

2017

40 jaar

sectorale cao

( verlenging van cao) gesloten na 31/12/11

2018

60 jaar

 

Uiterlijk t.e.m. 2017

2017

40 jaar

33 jaar

sectorale cao:

 • gesloten en neergelegd vóór 1/07/15
 • in werking uiterlijk op 1/01/15

58 jaar*

 • lange loopbaan

2017

40 jaar

NAR-cao

 

(cao nr. 124 t.e.m. 31/12/2018)

59 jaar*

 • lange loopbaan

2018

58 jaar*

 • zwaar beroep

2017

35 jaar

+

zwaar beroep:

 • 5 jaar tijdens laatste 10 jaar
 • 7 jaar tijdens laatste 15 jaar

sectorale cao

of

ondernemings-cao

59 jaar*

 • zwaar beroep

2018

58 jaar*

 • zwaar beroep
 • nachtarbeid
 • medisch PC 124

2017

33 jaar

+

ofwel zwaar beroep:

 • 5 jaar tijdens laatste 10 jaar
 • 7 jaar tijdens laatste 15 jaar

ofwel 20 jaar nachtarbeid

ofwel medisch attest PC 124

NAR-cao (IPA)

 

(cao nr. 120 t.e.m. 31/12/2018)

 

en

sectorale cao

59 jaar*

 • zwaar beroep
 • nachtarbeid
 • medisch PC 124

2018

58 jaar

 • medisch

2017

35 jaar

NAR-cao

 

(cao nr. 123 t.e.m 31/12/2018)

*Deze leeftijdsgrenzen gelden pas wanneer een sectorale cao de lagere leeftijdsgrenzen invoert.

Sitemap