Goedkope studentenarbeid: van 50 dagen naar 475 uren

17/01/2017

Sinds 1 januari 2017 kan een student per jaar voor 475 uren genieten van de solidariteitsbijdrage, een goedkoop RSZ-tarief. Tot eind 2016 bedroeg deze grens 50 dagen. 

Wat is goedkope studentenarbeid?

Op het studentenloon is onder bepaalde voorwaarden een goedkoop RSZ-tarief van toepassing. De student moet hiervoor met een studentenovereenkomst tewerkgesteld zijn op de ogenblikken dat hij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling. Deze solidariteitsbijdrage bestaat uit een werkgeversbijdrage van 5,43% op het loon en een werknemersinhouding van 2,71%.

Tot eind 2016 kon een student gedurende 50 arbeidsdagen per kalenderjaar genieten dit gunstig RSZ-statuut. Sinds 1 januari 2017 wordt dit ‘mandje’ niet langer in dagen maar in uren berekend en komt de grens op 475 uren per kalenderjaar.

Dimona-aangifte van cruciaal belang

Als werkgever hebt u zowel in het oude als in het nieuwe systeem alle belang bij een tijdige Dimona-aangifte (‘STU’). Zo reserveert u namelijk het nodige aantal uren waarvoor u recht hebt op de solidariteitsbijdrage.

De wetgeving wordt op dit vlak in 2017 nog iets strenger. Werkgever en werknemer zullen voortaan immers alleen recht hebben op de solidariteitsbijdrage als de Dimona-aangifte ‘STU’ vóór aanvang van de tewerkstelling gebeurde. De begindatum van de Dimona-aangifte kan voortaan echter niet meer vervroegd worden. Bij een vroegere indiensttreding is een bijkomende aangifte dus nodig.

De 11 meest gestelde vragen over studentenarbeid

Ontdek de 11 meest gestelde vragen én antwoorden over studentenarbeid.

Een student aanwerven in drie stappen

Hebt u hier nog vragen over? Neem dan zeker contact op met uw vertrouwde team van dossierbeheerders of download de handige leaflet 'Een student aanwerven in 3 stappen'.

Sitemap