Wat dien ik in orde te brengen als mijn medewerker uit dienst gaat?

De arbeidsovereenkomst tussen u en uw werknemer, kan op elk ogenblik eindigen, en dit om verschillende redenen.

 

Afhankelijk van de soort beëindiging dient u voor een geschreven document te zorgen. Als uw medewerker zelf ontslag neemt, dan laat u hem/haar een verklaring opmaken. Als u zelf uw medewerker ontslaat, dan verstuurt u deze mededeling per aangetekende zending. Ook wanneer u in onderling akkoord met uw medewerker de overeenkomst stopzet, zorgt u voor een document dat door beide partijen getekend is.

 

Daarnaast dient u een formulier C4, een vakantieattest, de individuele rekening en het tewerkstellingsattest te bezorgen aan uw medewerker.

 

 

ADMB Sociaal Bureau helpt u bij iedere beëindiging van een overeenkomst. We maken de nodige documenten op en zorgen voor de berekening van het laatste loon, het vakantiegeld en de eindejaarspremie bij uitdiensttreding.

Sitemap