Wat als mijn medewerker arbeidsongeschikt is?

Wanneer uw werknemer de arbeidsovereenkomst niet kan uitvoeren wegens ziekte, dient hij/zij u een doktersattest te bezorgen. Aan de hand van de vermelde afwezigheidperiode kan u de werkplanning in uw bedrijf aanpassen.

 

Hoewel uw medewerker niet kan werken, blijft het recht op loon behouden gedurende een bepaalde periode. Deze periode hangt af van het statuut van uw werknemer.

 

Wanneer de ziekte langer duurt dan de periode van gewaarborgd loon, dient de werknemer aangifte te doen bij het ziekenfonds bij wijze van het attest 'vertrouwelijk'. Als reactie hierop stuurt het ziekenfonds aan uw werknemer een inlichtingsblad waarop uzelf ook een gedeelte - gerelateerd aan de tewerkstellingsgegevens - dient in te vullen. Op deze manier kan hij/zij een ziekte-uitkering ontvangen na de periode van gewaarborgd loon.
 

ADMB Sociaal Bureau bepaalt heel nauwkeurig hoelang en hoeveel gewaarborgd loon u betaalt en zorgt voor de aanvulling van het inlichtingsblad van het ziekenfonds.

 

U heeft evenzeer het recht om de arbeidsongeschiktheid te laten controleren door een geneesheer van Medicontrol. Zo komt u te weten of de ziekte al dan niet oprecht is.

Indien u ressorteert onder het paritair comité 124 (bouwbedrijf) kan u het gewaarborgd loon recupereren via PV Bouwunie.

 

Wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een arbeidsongeval, dient u hiervan aangifte te doen aan de verzekeringsmaatschappij. ADMB Verzekeringen, uw verzekeringsmakelaar, kan u hiervoor het nodige formulier bezorgen.
In de aangifte is er een luik voorzien om de tewerkstellingsgegevens aan te duiden. ADMB Sociaal Bureau kan u deze gegevens bezorgen.


Sitemap