Hoeveel kost een werknemer?

U bepaalt zelf het brutoloon van uw werknemer, uiteraard rekening houdend met de geldende barema’s. Daarnaast zijn er nog verschillende kosten:

  • patronale RSZ
  • vakantiebijdrag of -geld
  • premie arbeidsongevallenverzekering
  • administratiekost bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en uw sociaal secretariaat

 

ADMB Sociaal Bureau berekent pijlsnel de kostprijs van een werknemer, zodat u aan de hand van deze cijfers, eventueel samen met uw boekhouder, de haalbaarheid kan onderzoeken.

Sitemap