Nieuws

 • 12/06/2018
  Als werkgever kan u de terugbetaling vragen van bezoldigingen die u betaalde aan een werknemer die afwezig was in het kader van betaald educatief verlof. De uiterste datum om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw aangifte van schuldvordering voor het schooljaar 2016-2017 te versturen, is 30 juni 2018.
 • 12/06/2018
  Door de omzetting van een Europese richtlijn in een nationaal wetsontwerp, komen er binnenkort veranderingen rond enkele bepalingen voor het aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers. Het Europees Parlement wil zo de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uitbreiden.
 • 11/06/2018
  De tussenkomst in outplacementbegeleiding daalt voor Vlaamse werkgevers bij een herstructurering. Op basis van de de zesde staatshervorming bepaalt Vlaanderen nu zijn eigen koers voor het outplacementbeleid.
 • 28/05/2018
  De federale overheid beloofde maatregelen uit te werken om de loonkost in de bouwsector te verlagen. Zo bood de Relancewet vanaf 1 januari 2018 een nieuwe vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werken in onroerende staat. Het blijft echter wachten op een aantal fundamentele antwoorden van de FOD Financiën om deze lastenverlaging concreet te kunnen toepassen.
 • 28/05/2018
  De zomervakantie staat voor de deur. Heel wat ondernemingen doen in deze periode een beroep op studenten. Ze zijn flexibel én meestal ook een goedkope optie voor werkgevers. Niet iedereen kan echter zomaar als jobstudent aan de slag.
 • 14/05/2018
  In heel wat ondernemingen hangen bewakingscamera’s om de veiligheid te verhogen. Met de komst van de GDPR, de Europese regelgeving die vanaf 25 mei 2018 de spelregels vastlegt rond het gebruik van persoonsgegevens, veranderen enkele belangrijke regels rond camera’s op de werkvloer. Ook de camerawet ondergaat belangrijke veranderingen.
 • 14/05/2018
  De zomermaanden komen stilaan dichterbij. Uw werknemers maken vakantieplannen en willen weten op hoeveel vakantie ze dit jaar recht hebben. Als werkgever dient u bovendien binnenkort het vakantiegeld te berekenen. Hoog tijd voor een opfrissing van de voornaamste principes van de vakantiereglementering. 
 • 14/05/2018
  Recent heeft de ministerraad het ontwerp-KB voor de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken goedgekeurd. In de toekomst zal het dus wellicht mogelijk zijn om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast zal ook de vakbondspremie stijgen.
 • 14/05/2018
  De ministerraad keurde op 18 mei een voorontwerp goed over sancties die een werkgever en/of een werknemer kunnen oplopen wanneer zij niet te goeder trouw meewerken aan het re-integratietraject. Nu is het nog wachten op het advies van de Raad van State en de verdere afhandeling in het parlement vooraleer het voorontwerp effectief omgezet wordt in een wet.
 • 14/05/2018
  In de strijd tegen burn-out lanceert Fedris een pilootproject om werknemers die (dreigen te) kampen met een burn-out, een begeleidingstraject te laten volgen. Een koninklijk besluit dat op 7 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad verscheen, maakt dit mogelijk vanaf 1 november 2018.
 • 06/09/2017
  HR-dienstengroep ADMB en TransDirect, het sociaal secretariaat van beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), sloten deze week een akkoord over een versterkte samenwerking. Vanaf 1 januari 2018 bundelen beide dienstverleners de krachten onder de naam ADMB Sociaal Bureau. Het sociaal...
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...
Sitemap