Nieuws

 • 19/06/2017
  Onze kantoren zijn gesloten op dinsdag 11 juli en vrijdag 21 juli. Dank voor uw begrip.  
 • 12/06/2017
  Sportbeoefenaars kennen zowel op arbeidsrechtelijk gebied als op het vlak van de sociale zekerheid een speciale regeling. Beide regelingen zijn afhankelijk van een loongrens. De arbeidsrechtelijke loongrens wordt gewijzigd voor de periode van1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Ook de grens voor de sociale zekerheid is op 1 juni 2017 gewijzigd.
 • 12/06/2017
  Op 1 juli 2017 worden de steunmaatregelen voor de werkgelegenheid, bestemd voor Waalse werkgevers en werknemers, volledig herzien. De Activa-maatregel, die al enkele jaren in voege is, houdt op te bestaan. Voortaan zal men het ook hebben over ‘impulsen’ bestemd voor jongeren, niet-werkende werkzoekenden en oudere werknemers. Deze steunmaatregelen hebben een ander doel en zijn bestemd voor een andere doelgroep dan de federale tewerkstellingsmaatregelen.
 • 12/06/2017
  Sinds 2004 konden zeer kleine ondernemingen in het Waals Gewest, met minder dan 10 werknemers, een werkgelegenheidspremie krijgen om personeel in dienst te nemen. Maar een nieuw decreet van het Waals Gewest schaft dit systeem nu opnieuw af.
 • 12/06/2017
  Op 1 juli treden nieuwe Waalse tewerkstellingsmaatregelen  in werking die heel wat federale steunmaatregelen zullen vervangen, zoals de Activa-maatregelen. Maar is het dan interessanter om werknemers in dienst te nemen in juni, waarbij men nog gebruik kan maken van de federale steunmaatregelen, of is het beter om te  wachten tot juli om de nieuwe Waalse maatregelen te benutten?
 • 12/06/2017
  De deadline voor het indienen van schuldvorderingen voor het schooljaar 2015/2016 ligt in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast op 30 juni 2017. Na die datum worden geen aanvragen tot terugbetaling van betaald educatief verlof van werknemers meer aanvaard.
 • 09/06/2017
  Het ontwerpakkoord voor paritair comité 200, het aanvullend nationaal PC voor bedienden, is sinds 1 juni 2017 een feit. Dit ontwerp zal normaal gezien op 15 juni 2017 definitief bevestigd worden. We geven u alvast, onder voorbehoud, de belangrijkste aandachtspunten mee van het ontwerpakkoord.
 • 09/06/2017
  Op 23 mei vereenvoudigde de Nationale Arbeidsraad de lijst van producten en diensten die werknemers met ecocheques kunnen kopen. Hierdoor zou het nu duidelijker moeten zijn welke zaken hij of zij hiermee kan aankopen.  De nieuwe lijst is sinds 1 juni 2017 van kracht.
 • 29/05/2017
  Een vaak voorkomende oorzaak van stress is dat mensen hun gedachten aannemen als feiten. Meestal zijn deze denkbeelden echter helemaal niet dezelfde als de realiteit. Gelukkig kan u deze denkpatronen doorbreken en zo eigenhandig uw stressniveau laten zakken. ADMB HR Services staat u hier met veel plezier in bij.
 • 24/05/2017
  Wanneer u als werkgever gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstelt, dan zal u voor juni 2017 een aanvraag ontvangen om de federale mobiliteitsenquête in te vullen. Als u bovendien een vestigingseenheid hebt waar u gemiddeld minstens 30 werknemers tewerkstelt, moet u een bijkomende enquête invullen voor deze vestigingseenheid.
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...

Sitemap