Nieuws

 • 20/10/2017
  Iedereen weet, of denkt te weten, wat een burn-out is en kent wel iemand die er mee kampt. Over het minder gekende broertje, de bore-out, wordt weinig gesproken. De resultaten zijn nochtans dezelfde: gezondheidsproblemen en een daling van het werkplezier voor de werknemer, ziekteverzuim en efficiëntieverlies voor de organisatie.
 • 17/10/2017
  De nieuwe landentabellen met de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen zijn eindelijk verschenen in het Belgisch Staatsblad. Normaal gezien verschijnen deze tabellen jaarlijks in het eerste kwartaal, maar dit jaar was het een hele poos langer wachten. De nieuwe – grondig bijgewerkte – bedragen zijn geldig vanaf 1 oktober 2017.
 • 16/10/2017
  Opleidingen die erkend zijn in het kader van educatief verlof en die voorbereiden op een knelpuntberoep, geven een verhoogd recht op educatief verlof van 180 uur. Dankzij de VDAB en het Vlaams Gewest is nu ook duidelijk welke concrete opleidingen hier in het schooljaar 2017-2018  recht op geven.
 • 16/10/2017
  Tijdens de nacht van 28 op 29 oktober schakelen we over op het winteruur en draaien we alle klokken een uur terug: 3 uur wordt 2 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten dus een uur extra werken. Worden ze dan ook een uur meer betaald? 
 • 03/10/2017
  Het Eenheidsstatuut zorgde voor gelijke opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden. Voor een aantal sectoren werden evenwel tijdelijke of definitieve uitzonderingsregimes ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof beschouwde de definitieve uitzonderingstermijnen voor de bouwsector echter als discriminerend. Vanaf 1 januari 2018 moet deze discriminatie weggewerkt zijn.
 • 03/10/2017
  De socialistische vakbond ACOD roept op tot een ‘reactiedag’ op 10 oktober in de openbare sector. Onder andere het openbaar vervoer zal hierdoor hinder ondervinden. Welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming?
 • 19/09/2017
  Vanaf 1 oktober 2017 veranderen de voorwaarden om als werkgever recht te hebben op een RSZ-vermindering als u laag- of middengeschoolde jongeren aanwerft. Een jongere die na de aanwerving een hoger diploma kan behalen, zal zo niet altijd meer recht geven op deze korting.
 • 19/09/2017
  Op zondag 1 oktober 2017 is het opnieuw Open Bedrijvendag in Vlaanderen en Brussel. Dan zetten honderden bedrijven de deuren open voor het grote publiek. Maar wat als uw bedrijf deelneemt: mag u dan zomaar personeel tewerkstellen op deze zondag? En moet u hen dubbel betalen?
 • 19/09/2017
  Werknemers die na 1 oktober 2017 in dienst treden, genieten onder bepaalde voorwaarden van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen, betaald of toegekend in oktober, november en/of december 2017. Vaak hebben deze schoolverlaters of jonge werknemers onvoldoende inkomsten verworven in het jaar 2017, waardoor er geen eindbelastingen verschuldigd zijn. Daarom zou een inhouding van de bedrijfsvoorheffing onlogisch zijn.
 • 05/09/2017
  De hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen is een van de prioritaire doelstellingen van de strategie 2025 van de Brusselse Regering. Ze willen zo onder meer de tewerkstellingsmaatregelen vereenvoudigen en de gewestelijke middelen ten gunste van de Brusselaars herverdelen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besliste om zijn tewerkstellingsmaatregelen te hervormen rond 3 pijlers: activering, inschakeling en retentie.
 • 06/09/2017
  HR-dienstengroep ADMB en TransDirect, het sociaal secretariaat van beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), sloten deze week een akkoord over een versterkte samenwerking. Vanaf 1 januari 2018 bundelen beide dienstverleners de krachten onder de naam ADMB Sociaal Bureau. Het sociaal...
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...

Sitemap