Nieuws

 • 08/01/2018
  Om gelijke tred te houden met de evolutie van de index, stijgen op 1 januari de lonen van de bedienden in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). De stijging van de effectieve lonen en minimumbarema’s op 1 januari 2018 bedraagt 1,83%.
 • 08/01/2018
  Naar jaarlijkse gewoonte past de wetgever de bedragen die niet voor beslag of overdracht gelden aan, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.
 • 08/01/2018
  In het Belgisch Staatsblad van 29 december zijn, op het nippertje, een aantal wetten verschenen met bepalingen die in werking treden op 1 januari 2018.
 • 12/12/2017
  Via educatief verlof kunnen werknemers, als ze aan de voorwaarden voldoen, bepaalde opleidingen volgen met behoud van hun normale loon. De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2016-2017 moeten ten laatste op 31 december 17 ingediend zijn.
 • 12/12/2017
  Vanaf 1 januari 2018 gelden aangepaste loonplafonds. De jaarbezoldigingen verhogen respectievelijk van € 33.472 en € 66.944 naar € 34.180 en € 68.361. Deze bedragen spelen een rol als u bepaalde clausules opnam in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers.
 • 11/12/2017
  De federale regering nam op 15 oktober 2017 een Koninklijk Besluit dat een einde maakt aan de onderwerping aan de sociale zekerheid van stagiairs met een beperking, onder wie AVIQ-stagiairs onder Beroepsaanpassingscontract (BAC). Het KB verscheen op 19 oktober 2017 in het Staatsblad maar treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2017.
 • 28/11/2017
  De federale regering stelde enige tijd geleden vast dat naar aanleiding van een aantal herstructureringen oudere werknemers verder doorbetaald werden, maar geen prestaties meer moesten leveren tot aan hun pensioenleeftijd. De regering wil deze werkwijze ontmoedigen door vanaf 2018 een extra bijdrage, de zogenaamde activeringsbijdrage, op te leggen aan werkgevers die dergelijke techniek toepassen.
 • 28/11/2017
  Vanaf oktober is een nieuwe landenlijst met de forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van kracht. Het viel op dat de bedragen voor sommige bestemmingen sterk gedaald waren en een aantal bestemmingen stonden niet meer op de lijst. Omdat de lijst veel problemen gaf, geldt er vanaf 22 november2017 een nieuwe lijst.
 • 28/11/2017
  In uitvoering van het zomerakkoord zal de winstpremie op 1 januari 2018 zijn intrede doen. Het doel ervan ligt in het verlengde van het regeerakkoord: de koopkracht verbeteren en de  ontwikkeling van ondernemingen bevorderen. Met deze premie kunnen ondernemingen een deel van hun winst als bonus toekennen aan werknemers. De winstpremie: definitie en eigenschappen De winstpremie is ‘een premie in speciën ter uitvoering van de beslissing van...
 • 28/11/2017
  Met de Programmawet van 25 december 2017 voegt de wetgever een uitsluiting toe bij het toepassingsgebied van de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus. Een werkgever die een procedure opstart van collectief ontslag, die gepaard gaat met de sluiting van de onderneming, kan geen loonbonus meer invoeren.
 • 06/09/2017
  HR-dienstengroep ADMB en TransDirect, het sociaal secretariaat van beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), sloten deze week een akkoord over een versterkte samenwerking. Vanaf 1 januari 2018 bundelen beide dienstverleners de krachten onder de naam ADMB Sociaal Bureau. Het sociaal...
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...
Sitemap