Nieuws

 • 28/04/2017
  Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers met een vestiging in het Vlaams Gewest een premie genieten wanneer ze een langdurig werkzoekende aanwerven. Deze premie kunnen ze enkel online aanvragen.
 • 28/04/2017
  Een werknemer mag met behoud van zijn loon afwezig blijven van het werk op de dag van de plechtige communie, of het feest van de vrijzinnige jeugd, van zijn kind(eren). Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden.
 • 18/04/2017
  Het educatief verlof stelt bepaalde werknemers in staat om een opleiding te volgen met behoud van hun normale loon. De werkgever kan er evenwel voor kiezen om dit loon te begrenzen tot een welbepaald loonplafond. Voor het schooljaar 2016-2017 ligt deze loongrens officieel vast op € 2.815.
 • 03/04/2017
  Na lang discussiëren, bereikte de regering op donderdag 30 maart 2017 een akkoord rond de bestraffing van langdurig zieke werknemers en/of werkgevers die té weinig inspanningen leveren voor hun re-integratie. Enige uitzondering: bedrijven met minder dan 50 werknemers riskeren voorlopig géén boete als ze zich te weinig inspannen.
 • 03/04/2017
  Het had heel wat voeten in de aarde, maar de Nationale Arbeidsraad publiceerde recent de kadercao’s die de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) verlengen. Nu we weten wat de leeftijdsvoorwaarden zijn in 2017, zijn de sectoren aan zet om deze leeftijdsgrenzen via sectorale cao’s toe te passen.
 • 03/04/2017
  Een medewerker die voldoende anciënniteit heeft opgebouwd én aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan ervoor kiezen om minder te werken maar daar toch een vergoeding voor te krijgen. Deze zogenaamde landingsbaan met uitkering is ook in 2017 en 2018 mogelijk vanaf 55 jaar.
 • 03/04/2017
  De wijziging van de Loonnormwet verscheen recent in het Belgisch Staatsblad en de Nationale Arbeidsraad legde de maximale loonmarge voor de periode 2017-2018 vast in de vereiste collectieve arbeidsovereenkomst. Hierdoor kunnen de sociale partners in vele sectoren nu écht aan de slag.
 • 20/03/2017
  Minister van Justitie Koen Geens heeft de bestaande wetgeving rond faillissementen aangepast.
 • 20/03/2017
  Voor een alleenstaande ouder kunnen de kosten van de kinderopvang hoog oplopen. Daarom kan de RVA u maandelijks een financieel ruggensteuntje bieden. Om hierop aanspraak te maken, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • 20/03/2017
  Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer heeft twee applicaties ontwikkeld waarmee hij de strijd tegen sociale dumping opvoert én vereenvoudigt. Zo kan een Belgische aannemer via de app ‘correcte ondernemer’ meteen zien of een binnen- of buitenlandse aannemer of werkkracht wel in orde is met de sociale wetgeving.
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...

Sitemap