Nieuws

 • 10/07/2018
  Met een nieuw koninklijk besluit werkt de wetgever een ongelijkheid weg tussen bedienden en arbeiders rond progressieve tewerkstelling. Vanaf nu is het ook voor bedienden mogelijk om zogenaamde ‘daggedeelten arbeidsonderbreking’ in rekening te brengen voor het recht op vakantie en het vakantiegeld.
 • 10/07/2018
  De wetgever zet volop in op de preventie van burn-out. Daarom organiseren verschillende organisaties pilootprojecten die de problematiek kunnen aanpakken. Zo lanceerde na Fedris ook Möbius onlangs een oproep om kandidaten te werven voor hun pilootproject. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste initiatieven en uw mogelijkheden als werkgever.
 • 09/07/2018
  Door de omzetting van een Europese richtlijn in een nationaal wetsontwerp, komen er vanaf 1 januari 2019 veranderingen rond enkele bepalingen voor het aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers. Het Europees Parlement wil zo de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uitbreiden.
 • 06/07/2018
  Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen vanaf 15 juli 2018 tot € 500 per maand onbelast bijverdienen. Zowel occasionele dienstverlening aan particulieren als verenigingswerk kan hiervoor in aanmerking komen.
 • 06/07/2018
  De Kamer keurde op woensdag 4 juli enkele wetsvoorstellen goed die al een hele tijd geblokkeerd stonden. Ze zorgen allemaal voor meer flexibiliteit én hebben onder meer betrekking op zondagsarbeid en ouderschapsverlof. Ondanks de goedkeuring treden de wijzigingen pas na de zomer in werking.
 • 06/07/2018
  Wanneer u een oudere werknemer in het Vlaams Gewest aanwerft, mag u zeker niet vergeten na te gaan of uw kandidaat ingeschreven is als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Als dat het geval is, kan u immers genieten van een hogere vermindering tijdens de eerste twee jaren van tewerkstelling.
 • 06/07/2018
  Recent verscheen er een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad rond de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken. Hierdoor is het mogelijk om een hoger vrijgesteld geschenk(bedrag) aan uw werknemers toe te kennen ter gelegenheid van onder meer Sinterklaas, Kerstmis of een huwelijk. Daarnaast stijgt ook de vakbondspremie.
 • 25/06/2018
  Na bijna twee jaar onderhandelen, sloten de sociale partners van de socialprofitsectoren en de Vlaamse regering het vijfde Vlaamse interprofessioneel akkoord (VIA 5) af. In dit akkoord werden onder meer afspraken gemaakt rond koopkrachtverhoging en jobcreatie. De maatregelen gelden voor een termijn van 3 jaar (2018-2020). De komende maanden zal het globaal kader met de vooropgestelde maatregelen verder uitgewerkt worden in concrete sectorale cao’s.
 • 25/06/2018
  Sportbeoefenaars kennen zowel op arbeidsrechtelijk gebied als op het vlak van de sociale zekerheid een speciale regeling. Beide regelingen zijn afhankelijk van een loongrens. De arbeidsrechtelijke loongrens wordt aangepast voor de periode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. De grens voor de sociale zekerheid wijzigde al op 1 september 2017.
 • 25/06/2018
  De Relancewet creëert de mogelijkheid om jongeren onder de 21 jaar zonder werkervaring, een lager brutoloon toe te kennen. Via een RSZ- en fiscaalvrije toeslag zouden de jongeren dit zelf niet voelen in hun nettoloon. Maar voorlopig gaat het systeem nog niet van kracht.
 • 06/09/2017
  HR-dienstengroep ADMB en TransDirect, het sociaal secretariaat van beroepsvereniging Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), sloten deze week een akkoord over een versterkte samenwerking. Vanaf 1 januari 2018 bundelen beide dienstverleners de krachten onder de naam ADMB Sociaal Bureau. Het sociaal...
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...
Sitemap