Nieuws

 • 06/02/2017
  Het Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk, dat belangrijke hervormingen voorziet in het arbeidsrecht, wordt nog steeds besproken in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Normaal gezien moest het ontwerp al in werking treden op 1 februari 2017 maar voorlopig is dat nog niet het geval. Na de bespreking moet het parlement de wet nog stemmen en daarna volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 • 03/02/2017
  De loonmarge voor 2017 en 2018 zal maximaal 1,1% bedragen. De federale regering stemde op donderdag 2 februari 2017 in met het akkoord van de sociale partners. Eerder bevestigde ook de achterban van zowel werkgevers als vakbonden de overeenkomst. Nu kunnen de overlegrondes in de verschillende sectoren beginnen. Hieronder drie belangrijke vragen rond het nieuw akkoord. 
 • 03/02/2017
  Sinds 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen, het statuut van student-zelfstandige aanvragen. De regering wil zo het ondernemerschap bij jonge studenten bevorderen. Maar ook onder het nieuw statuut gelden regels zodat de jongeren hun recht op kinderbijslag niet verliezen.
 • 03/02/2017
  De sociale partners hielden de ecocheque in 2009 boven het doopvont. Op een goedkope manier kon de werkgever een (ecologisch) extraatje geven aan zijn werknemers. Maar tegen 2018, minder dan tien jaar later, verdwijnt de ecocheque.
 • 02/02/2017
  Jaarlijks veranderen de fiscale bedragen voor studenten. Deze grensbedragen bepalen hun vrijgesteld inkomen en of ze fiscaal ten laste kunnen blijven van hun ouders. Hieronder de nieuwigheden voor het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017).
 • 23/01/2017
  Sinds 1 oktober 2016 moeten werkgevers de lonen van hun medewerkers verplicht digitaal uitbetalen. Onder bepaalde voorwaarden konden de sectoren hierop een uitzondering maken. Dit was onder meer het geval in de horeca- en bakkerijsector, maar die specifieke uitzonderingen vervallen binnenkort.
 • 23/01/2017
  De wetgever heeft de regelgeving rond flexijobbers in de horeca aangepast en verduidelijkt. Deze nieuwigheden hebben een impact op de dagelijkse Dimona-aangifte en de fiscale definitie van het begrip flexiloon. Hetzelfde geldt voor de sanctie die een werkgever riskeert wanneer hij een werknemer ten onrechte als flexijobber aangeeft.
 • 18/01/2017
  Of de tariefstijging bij het openbaar vervoer gevolgen heeft voor een werkgever, hangt af van de sector waaronder deze werkgever valt.
 • 17/01/2017
  De fiscale administratie publiceerde de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn op de inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018). Voor heel wat voordelen, van bedrijfswagen tot loonbonus, betekent dit een aanpassing. Bekijk hier ons handig overzicht.
 • 17/01/2017
  De grensarbeiderregeling laat Franse grensarbeiders die in België aan de slag zijn onder bepaalde voorwaarden genieten van een fiscaal voordelig regime. De Belgische werkgever van deze Franse grensarbeiders dient jaarlijks de nodige formulieren te bezorgen aan de Belgische fiscale administratie. Doet hij dat niet, dan gaat voor de betrokken werknemer het voordeel verloren.
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...

Sitemap