Nieuws

 • 13/01/2017
  De loonmarge voor 2017 en 2018 zal maximaal 1,1% bedragen. Dat kwamen de sociale partners overeen in een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). De regering moet dit akkoord wel nog bevestigen net als de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Pas na die goedkeuringen starten de overlegrondes in de verschillende sectoren. Hieronder drie belangrijke vragen rond het nieuwe ontwerpakkoord.
 • 09/01/2017
  De overheid wil sociale fraude in de schoonmaaksector harder bestrijden. Daarom voeren de sociale inspectiediensten op vrijdag 20 januari opnieuw een ‘nationale flitscontrole’ uit. De wetgever pakt ook schijnzelfstandigheid in de sector aan door de RSZ-wet uit te breiden.
 • 09/01/2017
  De overheid indexeert jaarlijks de grensbedragen voor loonoverdracht en loonbeslag. Bij loonbeslag of loonoverdracht moet een werkgever een deel van het loon van een medewerker doorstorten naar een schuldeiser van deze laatste. Zo levert de werkgever zijn bijdrage in de strijd tegen overmatige schuldenlast. Door de indexsprong van vorig jaar liggen de grensbedragen in 2017 iets hoger.
 • 06/01/2017
  Vanaf 9 januari 2017 treedt een nieuw wettelijk kader voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers in werking. Daarnaast dienen werkgevers die een arbeidsovereenkomst willen beëindigen op basis van definitieve arbeidsongeschiktheid voortaan een nieuwe procedure te volgen.
 • 05/01/2017
  Belgische bedrijven die werknemers detacheren naar Nederland moeten rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen. Enerzijds is er de ‘harde kern’ van Nederlandse arbeidsvoorwaarden, maar anderzijds bestaan er ook administratieve verplichtingen. Wie de voorschriften niet respecteert, riskeert zware boetes die kunnen oplopen tot € 20.250.
 • 05/01/2017
  De federale regering heeft beslist om een belangrijke steunmaatregel te verlengen die het na de terreuraanslagen van 22 maart in het leven riep. Bepaalde bedrijven kunnen nog tot 21 januari 2017 tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens overmacht door de aanslagen.
 • 26/12/2016
  Het tijdskrediet staat al een tijdje ter discussie omdat het recht op afwezigheid niet steeds gelijkloopt met het recht op onderbrekingsuitkeringen. De overheid zal dit onderscheid voor het tijdskrediet met en zonder motief vermoedelijk vanaf maart 2017 wegwerken. Het tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft, het tijdskrediet met motief zal steeds aanleiding geven tot uitkeringen. Naast deze wijzigingen staan ook een aantal kleinere aanpassingen op stapel.
 • 23/12/2016
  De loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT) worden al enkele jaren verstrengd. Ook in 2017 gaat de overheid verder op het pad dat het in 2012 insloeg.
 • 22/12/2016
  Het wetsontwerp ‘werkbaar wendbaar werk’ heeft een moeilijk parcours afgelegd, doorspekt met pittige discussies tussen vakbonden en werkgevers. Na een gedeeltelijk verdeeld advies van de Nationale Arbeidsraad, keurde de Ministerraad op 16 december het ontwerp in tweede lezing goed. In afwachting van de parlementaire behandeling en publicatie in het Belgisch Staatsblad staan we nu al even stil bij enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de beleidsverklaring.
 • 22/12/2016
  Vanaf 1 januari 2017 zal de werkgever meer kosten hebben wanneer hij een tankkaart ter beschikking stelt aan zijn werknemers. Wat verandert er?
 • 13/11/2015
  Tijdens een gala in het Brugse Concertgebouw reikten HR-dienstengroep ADMB en zijn externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Provikmo gisteravond al voor de 15de keer de ADMB Awards uit. Bij de studenten kaapten Lara Serpentier (Universiteit Gent) en Alain Deloore (Syntra West) de...
 • 19/04/2012
  HR-dienstengroep ADMB en FeWeb, de federatie voor webbedrijven, hebben eerder deze week een samenwerkingsakkoord ondertekend. Via het partnership willen FeWeb en ADMB de vele bedrijven die actief zijn in de internetsector optimaal begeleiden in hun groei. Peter Ryckaert, voorzitter van FeWeb: “...

Sitemap