Hoe kan ik genieten van de terugbetaling van gewaarborgd loon in de bouwsector?

Om te genieten van de terugbetaling van het gewaarborgd loon moet u:

Gratis aansluiten bij PV Bouwunie;

Het medisch attest arbeidsongeschiktheid van uw arbeider aan ons bezorgen.

Indien u voldoet aan de voorwaarden (bv. bouwbedrijf met gemiddeld minder dan 20 werknemers in dienst), verzorgt PV Bouwunie de integrale terugbetaling van het door u betaalde gewaarborgd loon.

Daarnaast kan u, als aangesloten werkgever bij PV Bouwunie, uw afwezige arbeiders gratis laten controleren op hun arbeidsongeschiktheid door een controlegeneesheer. Op deze manier kan u het absenteïsme in uw bedrijf doen dalen en het misbruik van ziektemeldingen inperken.

Groups:
Sitemap