Wetgeving - Buurlanden

Wetgeving - België

Kruispuntbank van de wetgeving

Bron: Website Belgielex, het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal federale, gemeenschaps- en gewestinstellingen. Het heeft tot doel Belgische wetgeving en rechtspraak via een portaalsite voor het publiek open te stellen.


Wetgeving – Bondsrepubliek Duitsland

Zie Gesetzgebung- Bundesrepublik Deutschland in Gesetzgebung – Nachbarländer.

 

Wetgeving – Europa 

 

Wetgeving - Frankrijk 

Zie Législation - France in Législation - Pays voisins.


Wetgeving - Groothertogdom Luxemburg  

Zie Législation - Grand-Duché de Luxembourg in Législation - Pays voisins.

 

Wetgeving - Nederland

Arbeidsomstandigheden

De Arbowet vormt de basis van de arbowetgeving. Hierin staan de algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels in staan. Die zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbowet te vinden.

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico's tegen te gaan. Deze regels zijn verplicht. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels in voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arbobesluit te vinden.

De Arboregeling is weer een verdere uitwerking van het Arbobesluit. Het gaat hierbij om concrete voorschriften. Bijvoorbeeld de eisen waar arbeidsmiddelen aan moeten voldoen of hoe een arbodienst zijn wettelijke taken exact moet uitvoeren. Ook deze regels zijn verplicht voor werkgever en werknemer. Op de website van de overheid is de volledige tekst van de Arboregeling te vinden.

Bron: Website Arboportaal van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Nederland)

Groups:
Sitemap