Welzijnsmap

Inleiding

Binnen het raam van het welzijnsbeleid hecht de wetgever veel belang aan informatie en vorming van werknemers inzake risico’s verbonden aan het werk dat zij uitvoeren. Zo dient er in elke onderneming een documentatie aanwezig te zijn inzake welzijn op het werk. De minimuminhoud van die documentatie ligt zelfs wettelijk vast.

Doorgaans hechten de inspectiediensten Toezicht op het Welzijn op het Werk bij hun inspectiebezoeken veel belang aan de in de onderneming beschikbare documenten inzake welzijn op het werk.

U doet er dus goed aan alle documenten die u in dit verband moet kunnen voorleggen, te verzamelen en op een overzichtelijke manier bij te houden. Met dat doel heeft de Externe preventiedienst Provikmo voor u deze welzijnsmap samengesteld. U kunt alle documenten in verband met welzijn op het werk hierin onderbrengen volgens een logische ordening. Daartoe omvat de map 15 hoofdstukken.

Per hoofdstuk bevat de map een overzicht van de documenten die hier thuishoren. Vervolgens is per document een beknopte toelichting opgenomen.

Inzake het gebruik van de documentenmap voorziet Provikmo de mogelijkheid om bepaalde pagina’s verder aan te vullen. Hiertoe bevat de map reeds een aantal voorbeelddocumenten die u moeten helpen om uw administratieve verplichtingen inzake welzijn op het werk te vervullen. Andere teksten en documenten voegt u als bijlage in de map op de daarvoor voorziene plaats.

Onze ervaring leert dat bij het aanleggen en actueel houden van die map, u met gerust gemoed een bezoek van de inspectie mag afwachten. Het is een geruststelling te weten dat u bij de invulling en het vervolledigen van die map in orde bent met dit aspect van de reglementering en geen elementen hebt vergeten.

printversie inhoudstafel

 

Inhoudstafel

 1. Belangrijke informatie
 2. Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW)
 3. Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW)
 4. Welzijnsbeleid
 5. Gezondheidstoezicht
 6. Gevaarlijke producten
 7. Arbeidsongevallen en eerste hulp
 8. Machines, gemechaniseerde werktuigen en installaties
 9. Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkledij
 10. Noodprocedures
 11. Bijzondere werknemerscategorieën
 12. Psychosociale zorg
 13. Ergonomische aspecten
 14. Participatie van de werknemers, onthaal en vorming
 15. Andere documenten
Groups:
Sitemap