Welke opleiding moet de vertrouwenspersoon volgen?

Om vaardigheden en kennis te verwerven

Vertrouwenspersonen moeten beschikken over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van de opdrachten (het overzicht staat in bijlage I.3-1 van de Codex).

Vertrouwenspersonen:

die vóór 1 september 2014 waren aangesteld:

  • en die al een opleiding hebben gevolgd cf. de vorige wetgeving (KB 11.07.2002 en KB van 17.05.2007), moeten geen bijkomende opleiding volgen, 
  • en die toen nog geen opleiding hadden gevolgd:
    • moeten tegen 31 augustus 2016 deze vaardigheden en kennis verwerven, of
    • moeten een nuttige ervaring van 5 jaar als vertrouwenspersoon kunnen aantonen op 1 september 2014.

die na 1 september 2014 zijn aangesteld:

  • moeten binnen de twee jaar na hun aanstelling deze vaardigheden en kennis verwerven,

Om vaardigheden en kennis te verbeteren

Alle vertrouwenspersonen moeten minstens eenmaal per jaar:

  • bijscholing volgen en ervaringen tussen vertrouwenspersonen uitwisselen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator (supervisie).

Instellingen die opleidingen geven voor het verwerven van kennis

De lijst van instellingen die een vorming verstrekken met het oog op het verwerven van de kennis en vaardigheden van vertrouwenspersonen cf. de Codex: Boek I - Titel 3, zijn bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Na het beëindigen van de cursus wordt aan de cursisten een vormingsattest afgeleverd.

Provikmo organiseert ook een erkende opleiding vertrouwenspersoon en een bijscholing vertrouwenspersoon.

Groups:
Sitemap