Wat is het jaaractieplan en wanneer moet het opgesteld worden?

Voor 1 november wordt jaarlijks het voorstel van jaaractieplan van het volgend dienstjaar ter advies voorgelegd aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

Het voorstel van jaaractieplan moet twee maanden voor de start van het volgende dienstjaar ter advies worden voorgelegd aan het CPBW.

Het jaaractieplan maakt, samen met het (vijfjaarlijkse) Globaal Preventieplan, deel uit van het Dynamisch Risicobeheersingsysteem (cfr. hoofdstuk II van boek I, titel 2 van de codex).

Samen met de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming, wordt er een jaaractieplan (JAP) opgesteld voor het volgende dienstjaar, en dat gesteund is op het Globaal Preventieplan (GPP). Het JAP zal dan ook bestaan uit de actiepunten op korte termijn (1 jaar) van het GPP.

Het jaaractieplan mag niet in uitvoering worden gebracht voordat het Comité zijn advies heeft verstrekt of, zo niet, voor het begin van het dienstjaar waarop het slaat.

Dit jaaractieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt ter schrift gesteld en bepaalt: 

  1. de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar (*); 
  2. de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken; 
  3. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen; 
  4. de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
  • gewijzigde omstandigheden; 
  • de ongevallen, en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan; 
  • het jaarverslag van de interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van het voorbije burgerlijk jaar; 
  • de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

(*) het betreft "bedrijfs"-doelstellingen en niet zozeer doelstellingen voor en door de preventiedienst.

De preventieadviseur wordt betrokken bij het opstellen van het plan. De werkgever neemt de nodige beslissingen.

Deze verplichtingen gelden ook voor bedrijven die geen Comité PBW hebben.

Infodocumenten
Aanbod Risicobeheersing
Groups:
Sitemap