Wanneer en hoe moet ik aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming?

Wanneer u personeel in dienst neemt, moet u verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met één of meerdere (soms specifiek opgeleide) preventieadviseurs oprichten (zie Welzijnswet van 4 augustus 1996).

In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf deze rol deels op zich nemen. Voor een aantal gespecialiseerde aspecten is hij wel verplicht zich te laten bijstaan door specialisten.

De bedoeling van de wetgever is de werkgever te verplichten een welzijnsbeleid te voeren, gesteund op volgende principes: 

 • Het opsporen en uitschakelen van onveilige en ongezonde situaties op de werkvloer
 • Het stimuleren van het welbevinden op het werk door maatregelen op het vlak van:
  • arbeidsveiligheid en onderzoek arbeidsongevallen*
  • ergonomie (= aanpassen van het werk aan de werknemer)
  • arbeidshygiëne – toxicologie
  • verfraaiing van de werkplaatsen
  • invloed van het leefmilieu op de arbeidsomstandigheden
  • psychosociaal welzijn op het werk, waaronder de aanpak en preventie van pesten, geweld en ongewenste omgangsvormen*
  • bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk*

* deze gespecialiseerde opdrachten kunnen uitsluitend gebeuren door hiervoor erkende preventieadviseurs, m.n. specialisten veiligheid, psychosociaal welzijn, arbeidsgeneesheren.

De meeste werkgevers hebben echter niet de mogelijkheid om voor elk welzijnsdomein een  eigen  preventieadviseur-specialist in loondienst te nemen.  Voor deze specialismen moeten zij dan ook een beroep doen op een erkende externe preventiedienst, zoals Provikmo.

Provikmo is met zijn 34.000 klanten in België een solide, betrouwbare partner, en een belangrijke marktspeler op het vlak van preventie en bescherming op het werk. Wij stellen de klant centraal en hanteren steeds een open, flexibele houding, een snelle en efficiënte service, én transparante en concurrentiële prijzen.


Hoe kan ik aansluiten bij Provikmo?

U kan zich aansluiten bij Provikmo door onderstaande formulieren ondertekend terug te bezorgen, of door contact op te nemen met één van de Provikmo-medewerkers.

Groups:
Sitemap