Kan ik subsidies krijgen voor Provikmo-opleidingen?

De opleidingen die door Provikmo worden gegeven, en dus ook de wettelijk verplichte opleidingen, komen in aanmerking voor terugbetaling via verschillende subsidies. 

 

De kmo-portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding en advies, en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Dit via een geautomatiseerd proces ► online applicatie. Klant dient zich te registreren om hiervan gebruik te kunnen maken.

Vanaf 1/04/2016: geen pijlers meer. De KMO kiest zelf waarvoor hij zijn subsidies gebruikt.

Provikmo: geregistreerd voor opleidingen  

Wie kan er gebruik maken van deze subsidie?

 1. Ondernemingen uit privé-sector (Kleine en middelgrote ondernemingen)
 2. Vestiging in Vlaams Gewest
 3. Aanvaardbare hoofdactiviteit (nacebel code lijst)

Bijkomende bemerkingen :  

 • Ook erkende dienstverleners kunnen steun aanvragen voor zover ze een in aanmerking komende KMO zijn en indien ze beroep doen op een derde erkende dienstverlener. De publieke dienstverleners komen niet in aanmerking voor steun.
 • Vzw’s komen niet in aanmerking en kunnen geen gebruik maken van de kmo-portefeuille.

Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen?

Een eenvoudig steunpercentage :

 • 40% voor kleine ondernemingen met een maximum van 10.000€
 • 30% voor middelgrote ondernemingen met een maximum van 15.000€

Enkel de uren opleiding worden gesubsidieerd. Geen handboeken en verplaatsingskosten in bedrag subsidieaanvraag opnemen

Vanaf 1/04/2016 : het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro vervalt.

Goedkeuren van subsidieaanvragen

Elke dienstverlener moet controleren of de steunaanvraag correct is uitgevoerd vooraleer een steunaanvraag te bevestigen. Als de subsidieaanvraag niet tijdig wordt bevestigd, wordt de subsidieaanvraag geannuleerd.

Aanvraag door de werkgever dient binnen de 14 kalenderdagen na start opleiding te gebeuren

Waar alle info vinden?

Website: http://www.vlaio.be/nieuws/een-vernieuwd-ondersteuningsbeleid-voor-kmo%E2%80%99s-een-vereenvoudigde-kmo-portefeuille

Praktische aanpak

Wat zijn de in aanmerking komende kosten voor opleiding?

 • De kost van de opleiding
 • Catering beperkt tot 25 euro per persoon per dag
 • Cursusmateriaal voor zover dit uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding
 • Verplaatsingkosten docent

Wat moet de inschrijving minstens bevatten?

 • De naam van de dienstverlener en zijn registratienummer
 • De naam van de werkende in de onderneming
 • De startdatum van de opleiding;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de opleiding;
 • Het aantal uren opleiding;
 • De prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten.

Wat moet de overeenkomst bevatten?

 • De naam van de dienstverlener en zijn registratienummer
 • De naam van de werkende in de onderneming
 • De startdatum van de opleiding;
 • Een gedetailleerde beschrijving van de opleiding;
 • Het aantal uren opleiding;
 • De prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten.

Wat moet het vormingsattest bevatten?

 • De naam van de persoon die de opleiding volgen
 • De naam van de dienstverlener en zijn registratienummer
 • De naam van de gevolgde opleding
 • De datum van de opleiding

Wat moet de aanwezigheidslijst bevatten?

 • De naam van de persoon die zich inschrijft voor de opleiding en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
 • De naam van de opleiding;
 • De datum van de opleiding (per opleidingsdag wordt de aanwezigheid van de persoon genoteerd);
 • De handtekening van de inschrijver.

Praktische vragen klant

Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Een subsidie kan alleen maar via de elektronische applicatie worden aangevraagd. Om een subsidie te kunnen aanvragen moet u zich eerst registreren op de website.

Wanneer moet een aanvraag worden ingediend?

Een subsidieaanvraag wordt ingediend op basis van een overeenkomst of een inschrijving. U kan een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Na deze termijn kan u geen aanspraak meer maken op een subsidie voor deze overeenkomst of inschrijving.

Heb ik een factuur nodig om een subsidie aan te vragen?

Nee. U dient uw subsidieaanvraag in op basis van uw inschrijving of overeenkomst met uw dienstverlener. De inschrijving of overeenkomst moet een vaste prijs bevatten zodat u weet hoeveel subsidie u moet aanvragen.

 

Sectorale steun van Alimento

Provikmo heeft een partnership met Alimento, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie in België.

Er kan dus een financiële tussenkomst van Alimento aangevraagd worden voor de opleidingen die door Provikmo worden georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over de steunmaatregelen voor de werknemersopleidingen.

Groups:

Sitemap